Program in english

3logo

How we became poor?

Civic seminar

Kossuth Klub (Budapest VIII., Múzeum utca 7.)

November 4-6, 2010

Seminar organized by TIT Kossuth Klub Egyesület, the Hungarian and the Central and Eastern European editions of Le Monde diplomatique and Transform!

and the editorial staff of the Eszmélet review

With the support of the French Institute of Budapest

Languages of the conference: Hungarian and French

with simultaneous translation

Program

Thursday, November 4th

2:30 to 4:30 pm

Opening session

Győző LUGOSI, historian, chairman of TIT Kossuth Klub, editor-in-chief of Eszmélet, member of the editorial committee of the Hungarian edition of Le Monde diplomatique

Welcome speech

László ANDOR, economist, European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion

Europe 2020 and the Fight Against Poverty

Zoltán LAKNER, sociologist, assistant state secretary at the Secretariat for Social Inclusion of the Ministry of Public Administration and Justice, department head at the Vitéz János Roman Catholic Teachers’ College

The strategy for social inclusion of the Hungarian government

Francis WURTZ, honorary member of the European Parliament, former president of the United European Left/Nordic Green Left group

Ambitions and limitations of the European strategy regarding poverty

Elisabeth GAUTHIER, director of Espaces Marx (Paris), member of the direction of Transform!

Poverty in Europe: a phenomenon on the margin or at the heart of society?

 

Questions, answers, debate

Judit MORVA, economist, editor-in-chief of the Hungarian edition of Le Monde diplomatique

Closing speech

Friday, November 5th

10 am to 1 pm

The political and economic context of the social crisis in Central and Eastern European countries

Moderator: Gyula CZÖNDÖR national secretary of Szociális Charta ('Social Charter')

Annamária ARTNER, economist, researcher at the Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences

The cause of poverty

Judit MORVA,

How poverty returned in Hungary

Ana BAZAC, philosopher, Polytechnic University of Bucharest

The Romanian left after 1989 and impoverishment: some theoretical remarks

Questions, remarks, debate

Coffee break

Gábor SCHEIRING, economist, sociologist, Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences

An evolutionary dead end: investment capital driven growth loses its momentum

Anne-Cecile ROBERT, deputy director of Le Monde diplomatique in charge of international editions and development

Poverty in the media

Uladzislau PIANTNITSA, journalist, Bielorussian edition of Le Monde diplomatique

The role of the World Bank in the indictment of poverty in Belarus

Questions, remarks, debate

Lunch break

2:30 to 6 pm

Social safety shaken: precarious work and unemployment, growing costs of housing and public services, debt trap

Moderator: Judit MORVA

Gyula HEGYI, journalist, member of the cabinet of European Commissioner László Andor in charge of social inclusion and fight against poverty

Energy and poverty

Szilárd KALMÁR, social activist

Alternatives of survival for the poor

“A város mindenkié” (’The city belongs to everybody’) team

On the right to housing

Monika KARBOWSKA, political scientist, feminist activist, European Feminist Initiative for another Europe

The poverty of women: the case of Poland

Questions, remarks, debate

Coffee break

Deep poverty and minority problems (Rom population), public stigmatization of the poor, criminalization of social tensions

Moderator: Annamária ARTNER

Péter FARKAS, economist, researcher Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences

The extent of deep poverty and racism in Hungary

András GÁBOS, sociologist, TÁRKI Social Research Institute

Child poverty in the EU and in Hungary

György NÉMETH, economist, sociologist

Gypsies, past, future, commitment of the intellectuals

Mátyás BINDER, historian, cultural anthropologist, teacher

The process of equaling poverty with gypsies, cultural transformation of the gypsy issue

Gyula CZÖNDÖR,

The  “Monok model”

László DONÁTH, minister of the Lutheran community of Csillaghegy–Békásmegyer

Gábor IVÁNYI, Methodist minister, superintendent of the John Wesley Theological College, president of the Oltalom (’Protection’) charity organization

Church and poverty

Gyula HEGYI

Conclusions

Saturday, November 6th

10 am to 1 pm

Common propositions of the conference participants for overcoming poverty in Central and Eastern Europe

 

moderator: Gáspár Miklós TAMÁS

5logo

Program

3logo

Hogyan lettünk szegények?

Közéleti konferencia

a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve jegyében

Kossuth Klub (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

2010. november 4–6.

A TIT Kossuth Klub Egyesület, a Le Monde diplomatique és a transform! magyar és kelet-közép-európai szerkesztőségei, a Magyar Szociális Fórum Hálózat, valamint az Eszmélet folyóirat  közös rendezvénye

a Budapesti Francia Intézet támogatásával

A konferencia nyelve: magyar és francia, szinkrontolmácsolással

A rendszerváltozás óta az Európai Unió keleti zónájának tagállamaiban élő közel 100 millió ember élete radikálisan megváltozott. A robbanásszerű változás egyik legláthatóbb eleme (nálunk is) a korábban szociálisan viszonylag egyenlő és egységes társadalom szétszakadása. Utcáinkon a hivalkodó gazdagság látványát elgyötört koldusok, hajlékuktól és emberi méltóságuktól megfosztott embertársaink nyomora teszi elviselhetetlenné. A lakosság egytizede él mélyszegénységben – számukra nem látszik kiút a kirekesztettségből –, míg a lakosság egyharmada szegény. Az elmúlt években az ő helyzetük is romlik: a közüzemi számlák és a kényszerűen felvett banki hitelek kifizethetetlen törlesztőrészletei folytán több mint másfél milliónyian, a magyar családok mintegy negyede került adósságcsapdába, miközben a világgazdasági válság elhúzódása miatt aligha várható, hogy a közeljövőben mérséklődik a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság.

A kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság, a reménytelenség nyomasztó politikai következményekkel jár együtt. Újra megjelentek a háború előtti időket idéző erőszakos, rasszista, ordas eszmék, amelyek fiatalok százezreit vonzzák és taszítják az országok, nemzetek számára pusztítással és pusztulással fenyegető zsákutcába.

Az elmúlt két évtized során a tőkés centrumokból levezényelt sokkterápiás átalakulás után ugyanakkor annak is mutatkoznak már jelei, hogy országaink lakossága kezd magára találni, s megpróbálja saját kezébe venni sorsának irányítását. A tőkerendszer-ellenes társadalmi baloldal a térség országai közötti összefogás megteremtésére törekszik. E cél jegyében hívtuk meg konferenciánkra a Le Monde diplomatique és a transform! kelet-európai szerkesztőségeinek munkatársait, akik magyar szakemberek és civil, közéleti szereplők részvételével, szándékunk szerint, közös állásfoglalásban fogalmazzák meg javaslataikat a szegénység megszüntetéséről, a társadalmi együttélés fenntartásáról.

 

A rendszerváltozás óta az Európai Unió keleti zónájának tagállamaiban élő közel 100 millió ember élete radikálisan megváltozott. A robbanásszerű változás egyik legláthatóbb eleme (nálunk is) a korábban szociálisan viszonylag egyenlő és egységes társadalom szétszakadása. Utcáinkon a hivalkodó gazdagság látványát elgyötört koldusok, hajlékuktól és emberi méltóságuktól megfosztott embertársaink nyomora teszi elviselhetetlenné. A lakosság egy tizede él mélyszegénységben – számukra nem látszik kiút a  kirekesztettségből –, míg a lakosság egyharmada szegény. Az elmúlt években az ő helyzetük is romlik: a közüzemi számlák és a kényszerűen felvett banki hitelek kifizethetetlen törlesztőrészletei folytán 7-800 ezer ember került adósságcsapdába, miközben a  világgazdasági válság elhúzódása miatt aligha várható, hogy a közeljövőben mérséklődik a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság.

A kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság, a reménytelenség nyomasztó politikai következményekkel jár együtt. Újra megjelentek a háború előtti időket idéző erőszakos, rasszista, ordas eszmék, amelyek fiatalok százezreit vonzzák és taszítják az országok, nemzetek számára pusztítással és pusztulással fenyegető zsákutcába.

Az elmúlt két évtized során a tőkés centrumokból levezényelt sokkterápiás átalakulás után ugyanakkor annak is mutatkoznak már  jelei,  hogy országaink lakossága kezd magára találni, s megpróbálja saját kezébe venni sorsának irányítását. A  tőkerendszer-ellenes társadalmi baloldal a térség országai közötti összefogás megteremtésére törekszik. E cél jegyében hívtuk meg konferenciánkra a Le Monde diplomatique és a transform! kelet-európai szerkesztőségeinek munkatársait, akik magyar szakemberek és civil, közéleti szereplők részvételével közös állásfoglalásban fogalmazzák meg javaslataikat a szegénység megszüntetéséről, a társadalmi együttélés fenntartásáról.Program

2010. november 4., csütörtök 14 h 30–16 h 30

Megnyitó

Lugosi Győző történész, egyetemi docens (ELTE), a TIT Kossuth Klub elnöke, az Eszmélet felelős szerkesztője, a Le Monde diplomatique magyar kiadása szerkesztőbizottságának tagja

Köszöntő

Andor László közgazdász, az Európai Bizottság foglalkoztatási, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa

Az Európa 2020 stratégia és a szegénység elleni küzdelem

Francis Wurtz, tiszteletbeli Európa Parlamenti képviselő, az Egységes Bal–Északi Zöldek parlamenti csoport volt elnöke

A szegénység elleni európai stratégia célkitűzései és korlátai


Lakner Zoltán szociológus, az Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága politikai főtanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Vitéz János Kar tanszékvezető docense

A magyar kormány társadalmi felzárkóztatási stratégiája


Rabi Ferenc, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökségének tagja, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke

A munkahelyteremtés mint a szegénységellenes küzdelem sarokpontja


Elisabeth Gauthier, az Espace Marx (Párizs) igazgatója, a Transform! szerkesztőbizottságának tagja

A szegénység Európában: elszigetelt jelenség vagy mély társadalmi probléma?


Kérdések, válaszok, vita

Morva Judit közgazdász, a Le Monde diplomatique magyar kiadása főszekesztője

Zárszó

 


2010. november 5, péntek

10–13 h

A szociális válság kialakulásának gazdasági és politikai háttere a rendszerváltozás utáni Magyarországon és Kelet-Közép-Európában

Moderátor: Czöndör Gyula, a Szociális Charta titkára

Artner Annamária közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa

A szegénység oka

Morva Judit

Hogyan tért vissza a szegénység Magyarországra


Venko Kanev történész, egyetemi tanár, Université de Rouen, a Le Monde diplomatique bolgár kiadása főszerkesztője

A szegénység eredete Kelet-közép-Európában

Ana Bazac filozófus, Universităţii Politehnica (Bukarest)

Az 1989 utáni romániai baloldal és az elszegényedés: néhány elméleti megjegyzés

Kérdések, hozzászólások, vita

Kávészünet

Scheiring Gábor közgazdász, szociológus, MTA Politikai Tudományok Intézete

Fejlődési zsákutca: a működőtőke vezérelte növekedés kifulladása

Anne-Cecile Robert, a Le Monde diplomatique nemzetközi kiadásokért felelős igazgatója

A szegénység ábrázolása a médiában

Uladzislau Piatnitsa – a Le Monde diplomatique belarusz kiadása szerkesztője

A Világbank szerepe a szegénység megbélyegzésében Fehéroroszországban

Hozzászólások, kérdések, vita

Ebédszünet

14 h 30–18 h

A létbiztonság megrendülése: prekárius foglalkoztatás és munkanélküliség, a lakhatási és közüzemi költségek növekedése, adósságcsapda

Moderátor: Morva Judit

Hegyi Gyula újságíró, Andor László kabinetjének szegénységért, társadalmi befogadásért felelős tagja

Energia és szegénység

Kalmár Szilárd szociálpolitikus

Szegények és túlélési alternatívák

A Város Mindenkié csoport

A lakhatás jogáról

Monika Karbowska feminista aktivista, politológus, Európai Feminista Kezdeményezés egy Másféle Európáért

A női szegénység Európában

Hozzászólások, vita

Kávészünet

Mélyszegénység és etnicitás (cigánykérdés), a szegények közhatalmi megbélyegzése, a szociális feszültségek kriminalizációja

Moderátor: Artner Annamária

Farkas Péter közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa

A mélyszegénység dimenziói és a rasszizmus Magyarországon

Gábos András szociológus, Társadalomkutatási Intézet Zrt.

Gyermekszegénység az Európai Unióban és Magyarországon

Németh György közgazdász, szociológus

Cigányok, múlt, jövő, értelmiségi szerepvállalás

Binder Mátyás történész, kulturális antropológus, tanár

A szegénység-kérdés „elicigányosodása” – a cigánykérdés kulturalizálása

Czöndör Gyula

A „monoki modell”

Donáth László evangélikus lelkész, Csillaghegy-békásmegyeri evangélikus gyülekezet,

Iványi Gábor metodista lelkész, a Wesley János lelkészképző főiskola rektora,

az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke

Egyház és szegénység

Hegyi Gyula

Összegzés


2010. november 6., szombat

10–13 h

A konferencia résztvevőinek egyeztetett javaslatai a szegénység felszámolására Kelet-Közép-Európában

 

moderátor: Tamás Gáspár Miklós


5logo

Programme en francais

 

 

3logo

Comment sommes-nous devenus pauvres?

Colloque civique

Kossuth Klub (Budapest VIII., Múzeum utca 7.)

4–6 novembre 2010

Colloque organisée par TIT Kossuth Klub Egyesület, les éditions hongroise et

d'Europe du Centre et de l'Est du Monde diplomatique et de transform!
et la rédaction de la revue Eszmélet

Avec le soutien de l’Institut Francais de Budapest

Langues du colloque: hongrois et français avec traduction simultanée

 

Depuis le changement de régime, la vie des quelques cent millions de personnes vivant dans les pays de la partie orientale de l’Union Européenne a radicalement changé. L’un des aspects les plus visibles des changements brutaux intervenus est la dislocation d’une  société qui, jusque la, était, socialement parlant, plus ou moins égalitaire et unie. Dans nos rues le spectacle d’une richesse arrogante est insupportable a la vue des mendiants, de la misere de gens privés de leur logis et de toute dignité humaine. Un dixieme de la population vit dans la misere la plus profonde, sans espérer pouvoir trouver une issue a l’exclusion sociale dont ils sont victimes. Un tiers de la population connait la pauvreté. Au cours des dernieres années la condition de la classe moyenne a également empiré: avec les factures impayées du gaz et de l’électricité, le remboursement de leurs emprunts bancaires est devenu impossible, ainsi plus d’un million et demi de personnes, un quart des familles hongroises se trouvent a l’heure actuelle prisonnieres de leurs dettes. Avec la crise économique mondiale qui perdure, on ne peut s’attendre a une amélioration prochaine sur le front du chomage et de l’emploi.

La détresse, la précarité, le désespoir engendrent des conséquences politiques désastreuses. Le racisme, la brutalité, l’agressivité rappelant les années précédant la deuxieme guerre mondiale ont fait leur réapparition et ces idées attirent malheureusement les jeunes par centaines de milliers. Elles les poussent sur une voie qui mene a la destruction, au dépérissement de plus d’un pays, de plus d’une nation.

Au cours des deux décennies écoulées, apres les changements brutaux dictés par les centres capitalistes, certains signes laissent penser que la population de nos pays commence a prendre conscience de sa situation et cherche a prendre en mains la direction de son propre sort. La gauche sociale anticapitaliste s’efforce de promouvoir la coopération des pays de notre région. C’est dans cette perspective que nous avons invité a notre conférence les collaborateurs des rédactions du Monde diplomatique et de la revue Transform! oeuvrant en Europe de l’Est. Ils auront la possibilité de formuler leurs propositions visant a liquider la pauvreté et renforcer les conditions d’une vie sociale commune, avec la participation de spécialistes et de personnalités hongroises engagés dans les activités sociales les plus diverses.

 


Programme

Jeudi 4 novembre 2010, 14 h 30–16 h 30

Séance inaugurale

Győző LUGOSI, historien, maître de conférence a l'Université Loránd Eötvös, président de TIT Kossuth Klub, rédacteur responsable d’Eszmélet, membre du comité de rédaction de l’édition hongroise du Monde diplomatique

Discours de bienvenue

László ANDOR, économiste, Commissaire européen pour l'Emploi, les affaires sociales et  l'inclusion

La stratégie de l’Europe 2020 et la lutte contre la pauvreté


Francis WURTZ, député honoraire du Parlement européen, ancien président du groupe parlementaire de la Gauche unitaire européenne–Gauche verte nordique

Ambitions et limites de la stratégie européenne concernant la pauvreté


Zoltán LAKNER, sociologue, professeur titulaire à la Faculté János Vitéz de l'Université catoholique Péter Pázmány, conseiller général au Secrateriat d'État de l'inclusion sociale du Ministère de l’administration publique et de la justice

La strategie d'inclusion sociale du gouvernement hongrois


Ferenc RABI, membre de la présidence de l’ Union nationale des syndicats hongrois (MSZOSZ), président du Syndicat des travailleurs de la mine, de l’énergie et de l’industrie

La création d’emploi comme principal outil de la lutte contre la pauvreté

Elisabeth GAUTHIER, directrice d'Espaces Marx (Paris), Membre de la direction de Transform!

La pauvreté en Europe: un phénomène marginal ou au coeur de la société?


Questions, réponses, débat


Judit MORVA, économiste, rédactrice en chef de l'édition hongroise du Monde diplomatique

Clôture

Vendredi 5 novembre

10–13 h

Le contexte politique et économique de la crise sociale dans les pays

de l’Europe du Centre et de l’Est

Modérateur: Gyula CZÖNDÖR, secrétaire national de Szociális Charta (Charte Sociale)

Annamária ARTNER, économiste, chargée de recherche à l’Institut d’économie mondiale de l'Académie hongroise des sciences

La cause de la pauvreté

Judit MORVA

Comment la pauvreté s’est reinstalée en Hongrie


Venko KANEV, professeur des universités, Université de Rouen, rédacteur en chef du Monde diplomatique – édition bulgare

L'origine de la pauvreté en Europe centrale et orientale

Ana BAZAC philosophe, Université Polytechnique de Bucarest

La gauche roumaine d'après 1989 et l'appauvrissement: quelques remarques théoriques

Questions, remarques, débat

Pause-café

Gábor SCHEIRING, économiste, sociologue, Institut des sciences politiques de l'Académie hongroise des sciences

Impasse de développement: ésoufflement de la croissance basée sur le capital d'investissement

Anne-Cecile ROBERT, directrice-adjointe responsable des éditions intenationales et du développement du Monde diplomatique

La pauvreté dans les médias

Uladzislau PIATNITSA, journaliste à l’edition bielorusse du Monde diplomatique

Le rôle de la Banque mondiale dans la politique de culpabilisation de la pauvreté en Biélorussie

Questions, remarques, débat

Pause-déjeuner

14 h 30–18 h

La déstabilisation de la sécurité d'existence: emplois précaires et chômage, augmentation des coûts du logement et des services publics, piège de la dette

Modératrice: Judit MORVA

Gyula HEGYI, journaliste, membre responsable de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté du cabinet du Commisaire László ANDOR

Énergie et pauvreté

Szilárd KALMÁR, assistant social

Pauvres et alternatives de survie

Groupe “A város mindenkié” (La ville est à tout le monde)

Sur le droit au logement

Monika KARBOWSKA, politoloque, activiste de l’Initiative féministe européenne pour une autre Europe

La pauvreté des femmes: cas de la Pologne

Questions, remarques, débat

Pause-café

Pauvreté profonde et ethinicté (questions des Roms), stigmatisation publique des pauvres, pénalisation des tension sociales

Moderateur: Annamária ARTNER

Péter FARKAS, économiste, chargé de recherche à l’Institut d’économie mondiale de l'Académie hongroise des sciences

Les dimensions de la pauvreté profonde et le racisme en Hongrie

András GÁBOS, sociologue, Institut de Recherches Sociales SA. (TÁRKI)

Pauvreté infantile dans l’UE et en Hongrie

György NÉMETH, économiste, sociologue

Les Tsiganes: passé et avenir; engagement des intellectuels

Mátyás BINDER, historien, anthropologue, professeur de lycée

“Tsiganisation” de la question de la pauvreté – culturalisation de la question des Tsiganes

Gyula CZÖNDÖR

Le “modèle de Monok”

László DONÁTH, pasteur de la communauté luthérienne de Csillaghegy–Békásmegyer

Gábor IVÁNYI, pasteur méthodiste, recteur de l'École des hautes études théologique John Wesley, président de l'association de charité “Oltalom” (Protection)

Église et pauvreté

Gyula HEGYI

Résumé

Samedi 6 novembre 2010

10–13 h

Les propositions communes des participants du colloque en vue de surmonter la pauvreté en Europe centrale et orientale

 

moderateur: Gáspár Miklós Tamás


5logo