TIT: Tverdota György: A gondolkodó és a költő. József Attila gondolkodástörténete 1930–1937. (II.27.)

2018. február 27. kedd, 17:30

Tverdota György:

A gondolkodó és a költő. J

József Attila gondolkodástörténete 19301937.

József Attila prózai művei kritikai kiadásának megjelenés előtt álló második része a költő 1930 és 1937 közötti pályaszakaszában írott értekezéseit dolgozza föl. A költő számos fontos társadalmi-politikai kérdésről leírta véleményét, a közvéleményt elsősorban mégis azok a nézetei foglalkoztatják, amelyek hivatásának elméleti kérdéseit érintik. A kiadásban tárgyalt korszak egyik legfontosabb művészetbölcseleti tárgyú dokumentuma az 1930 őszén született Irodalom és szocializmus. Az előadás ezúttal azonban nem ezt a munkát tárgyalja, mert a szöveg paradox módon nem a harmincas évek költői gyakorlatát alapozza meg; megértéséhez inkább József Attilának a húszas évek végi gondolkodását kellene feleleveníteni. Az előadás azt a gondolati fejlődést rekonstruálja, amelyet a költő a marxi és a freudi gondolatrendszerek kritikai feldolgozása révén az Irodalom és szocializmustól elrugaszkodva járt be haláláig. A hallgató először kaphat átfogó képet az új kritikai kiadásban feldolgozott szövegek alapján a művészetelméleti gondolkodó József Attila gondolati fejlődéséről.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés