Francia-amerikai kapcsolat: kezesbárány francia szocialisták

hollande obama 2Molière, a címszereplőről elnevezett darabjának negyedik felvonásában, Don Juan fogadja hitelezőjét, Vasárnap urat. Úgy dönt, hogy barátságának legékesebb kifejezéseivel élve fogja elküldeni a kereskedőt, mégpedig anélkül, hogy egy fillért is fizetne neki. „Hát az igaz, annyi tisztességgel és annyi szép szóval halmoz el, hogy érkezésem sincs a pénzem kérni[1]." ─ mondja Vasárnap úr.

Bővebben...

Észak-Korea közelebbről

Instagram Coree du Nord 7 640x638A nyugati média a 25 millió lakosú Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról (KNDK) általában csak rosszat vagy semmit sem közöl. A világ egyik legjobban elzárt országából kiszivárgó információkat és a menekültek ellenőrizhetetlen történeteit a bulvársajtó igyekszik túldramatizálni. Árnyaltabb hangot jelentett, hogy a közelmúltban két tekintélyes lap, a párizsi Le Monde Diplomatique és a londoni liberális Economist hosszabb tudósításban számolt be az ország helyzetéről és az utca képében történt változásokról. A különböző nézeteket képviselő két újság munkatársai azonban sokszor azonos következtetésre jutottak.

Bővebben...

Görögország kapitulációja Európa veresége

Tanulságok elkötelezett európaiak számára Görögország és hitelezőinek tárgyalásaiból

yanis varoufakis alexis tsipras EFEA hat hónapon át tartó, végeláthatatlanul sok tárgyalás alatt az „egyedül mindenki ellen” harcoló Görögország a szégyenpadra került. Ez alkalommal az Európai Unió egy bosszúálló, hajlíthatatlan intézmény képét mutatta be, időnként igencsak meglepő módon.

Az alábbi írásban az akkori görög pénzügyminiszter, a Sziriza Párt (Syriza) parlamenti képviselője, Jánisz Várufakisz újraértékeli – a kifárasztásra játszó tárgyalásos háború különféle epizódjain keresztül – a Brüsszel, Berlin és Athén között dúló ütközetet.

Bővebben...

Kultúripar – Virtuális zene, valós pénz

Streaming Music ServicesAz okostelefonok elterjedésével, anélkül lehet, legálisan zenét hallgatni, hogy azt le kellene tölteni a saját gépre. Itt a kínálat minősége és a nyereség igazságos elosztása okoz problémát. A lemezcégek és a művészek illetve a különböző művészek közötti felosztást kell majd tisztába tenni.

Bővebben...

Ordo-liberalizmus, a német Európa-ideológia alapjai

464px Odin riding Sleipnir„Közel áll hozzám a háború utáni német ordo-liberalizmus”– jelentette ki az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk, a görög ügy kapcsán. A nyolc évtizeddel ezelőtt, a Rajna túlsó partján született ideológia, a neoliberalizmus európai válfajának hatása egyre erősebb.

„Ha valakinek szüksége lenne még egy bizonyítékra arról, hogy mennyire veszélyesek a népszavazások a mai demokráciák működésére, akkor tessék, itt van!” – füstölgött a Der Spiegel hetilap 2015. július 6-i internetes oldala, a görög referendum eredményét közzétéve. A teljes meglepetést Németországban a görögök egyértelmű „nem” válasza okozta, ami a gazdaság, sőt szélesebb értelemben a közügyek két, homlokegyenest ellentétes felfogását tükrözte. Az ütközés frontális volt.

Bővebben...

Migrációról másképpen

refMásképpen, szándékom szerint átfogóbban, a maga teljességében próbálok erről véleményt alkotni, véleményt és nem ítéletet. Mivel „pártunk és kormányunk” ill. az ő ellenzéke sikeresen átpolitizálta, magyar belpolitikává tette ezt a sajnálatos folyamatot, megosztva ezzel a lakosságot. Fontosnak tartom előre leszögezni a saját véleményemet. Nem értek egyet sem az emigrációval, sem a migrációval! Számomra elfogadhatatlan, hogy több 100 ezer magyar emigrál gazdasági okokból, zömében az EU fejlett országaiba, de azért nem elhanyagolható számban célpont az USA, Kanada és Ausztrália is. Véleményem szerint az a kormány (a „színétől” függetlenül) amely nem tud polgárainak tisztes megélhetést biztosító körülményeket teremteni hazájukban, az méltatlan a bizalomra, alkalmatlan a kormányzásra!

Bővebben...

Európa, amit már nem akarunk többé

ImageHandlerEgy fiatal, új energiákkal induló mozgalom úgy gondolta, hogy átalakítja nemzetét, és egyben felébreszti az öreg kontinenst is. Az Eurogroup és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) rögvest legyűrték ezt az éledő reményt.

Azon a sokkhatáson túl, amit az európai uniós projekt hívei éreznek, három tanulságot vonhatunk le ebből. Először is, észre kell venni, hogy miközben Németország képes minden ellensúly nélkül érvényesíteni az akaratát és a rögeszméit, úgy maga az Unió lényegileg alakult át erősen autoriter intézménnyé. Másodszor pedig ma az Unió olyan közösség, amely a béke ígéretére épült ugyan, de még a közelmúlt leggyilkosabb eseményeiből sem képes leszűrni a történelmi tanulságokat, mivel jelenleg csak annak van jelentősége, hogy elítélje azokat, akik nehezen tudják törleszteni az adósságaikat, és azokat, akik egyértelműen kiállnak az adósok érdekében, illetve akik felszólalnak az adósságtörlesztés ellen. Végül harmadszor sokan elfeledték már, hogy az Unió mondhatni „császármetszéssel” született, mégis arról álmodoznak, hogy az Unió egy sikeres kísérlet lehet a nemzeti keretek meghaladására és a demokrácia megújulására.

Bővebben...

Az arab nők a nyugati és az iszlám fundamentalista elnyomás között

Sahar KhalifehKözismert, hogy az arab, de a más kultúrákban is az asszony a gyengébb nem. A „másik” nem, a „nem-egyenlő” nem – a nem, amelyik nem örökölhet, vagy nem viheti tovább a család nevét, a nem, amelyik legalább annyira hozhat gyermekáldást, amennyire borzasztó szégyent is. A családba, ahová születtem, zokogásba és könnyekbe hajló csalódással fogadtak. Mindenki fiút várt, és nagy döbbenetükre lány voltam. Ugyanis az ötödik lány voltam a sorban, ami egyben az ötödik csalódást jelentette, vagy ahogyan anyám gondolta, az ötödik vereséget. Eltérően nagybátyám feleségétől, aki tíz kitűnő fiúcskát szült, az anyám vesztes volt, az áldás nélküli asszony. Anyám szebb volt, intelligensebb és méltóságteljesebb, mint nagybátyám felesége, vagy akár más asszonyok a családban. Ennek ellenére mindenki úgy tekintett rá, mint a legkevésbé termékenyre, aki értékes gyümölcsöt nem tud hozni.

Bővebben...