Politikai zavarok

4982636 6 a98e georges seguy secretaire general de la 003d6e863418a219d2a39a0222d63d67A munka ünnepét az Egyesült Államokban szeptemberben ünneplik. Az idei azért különleges, mert sok munkás és alkalmazott – többségükben főként fehérek és férfiak – a republikánus jelölt gyűléseire igyekezett. Donald Trump ezeket a támogatóit úgy ápolja, hogy lelkesen háborog a szabadkereskedelmi szerződések ellen, amelyek az ország régi termelő fellegvárait az ipar kitelepítés és leépítés felé taszították. Ez pedig elhozta a munkások leértékelődését és teljes elkeseredésüket. „A törvény és a rend”, amit Donald Trump hirdet, megfelel az 1960-as évek Amerikájának, amikor ha valaki fehér volt, akkor nem volt szüksége egyetemi diplomához ahhoz, hogy jó bére legyen, a család két autót tartson, sőt néhány nap nyaralást is megengedhettek maguknak.

Bővebben...

A „kékgalléros milliárdos” és az erényes madonna

usValódi összeütközések és csalóka látszatok az amerikai elnökválasztáson

A júliusban egy hét különbséggel lezajlott két amerikai választási jelöltállító gyűlés – olykor akaratlanul is – rávilágított az Egyesült Államok jelenlegi politikai állapotára. A republikánus oldalon egy tökéletesen gátlástalan férfi, akiben még saját pártjának vezetői sem bíznak. A demokrata oldalon pedig egy nő, akinek az egyetlen terve az, hogy az ellenfelét legyőzze, s ebből a célból őszinteségére hivatkozik, amelyben szinte egyetlen választó sem hisz.

Bővebben...

Példa nélküli vita Svájcban

rev baseKövér férfi, foltos trikóban egy kanapén terpeszkedik, előtte egy szelet pizza és egy doboz sör. A plakát azt mutatja, hogy Svájcban a „Pour un revenu de base inconditionnel”, azaz Egy feltétel nélküli alapjövedelemért nevű kezdeményezés ellenfelei a szegényeket, mint semmittevőket képzelik el. A férfi gunyoros képpel egy aranyszínű kartonból készült koronát visel. A plakátra válaszul, a kezdeményezés hívei a pályaudvarokon kartonból készült aranykoronákat osztogattak, jelezve, hogy szerintük a papírkorona annak a lehetőségnek a jelképe lett, hogy egy alapjövedelem mindenkinek visszaadhatja a saját életét. Június 7-én erre az „utópiára” a szavazók 77 %-a mondott nemet (46,4 %-os részvétel mellett). Mindemellett kissé több támogatót találtak (35 % körül) Bázelben, Genfben és a Jura hegységben. Sőt, Zürich és Genf egyes negyedeiben az „igen” többséget kapott.

Bővebben...

Az alapjövedelem és hamis barátai

tigcic„Úgy beszélni az alapjövedelem bevezetéséről, hogy nem pontosítjuk, miről is van szó, nagyjából annyi, mintha beleegyeznénk, hogy örökbe fogadunk egy macskafélét, anélkül, hogy megmondanák, egy cicáról, vagy egy tigrisről van-e szó”, mondja Olli Kangas, a szociális ellátórendszereket elemző finn intézet, a Kela kutatási igazgatója. Márpedig, az utóbbi hónapokban az alapjövedelem egyre nagyobb visszhangot vált ki Európában és azon túl is.

Bővebben...

Konfliktusok a városi térben

2A téma megjelölése

Kutatásom egy olyan területet érint, amely a saját társadalom vizsgálatában gyökerezik és egy jellegzetes városi szubkultúrát, a graffitit teszi megfigyelése tárgyává. A dolgozat módszereit és témaválasztását tekintve a szubkultúra kutatás és a városantropológia határán mozog.

Dolgozatomban elsősorban nem egy szubkultúra általános jellemzőinek, működésének bemutatására teszek kísérletet, hanem inkább a deviáns városi kiscsoportok különféle cselekvési aspektusaihoz kívánok elemzési keretet nyújtani egy a graffiti tevékenységéhez kapcsolódó csoport kulturális gyakorlatainak, kapcsolatainak, megnyilvánulásainak, kollektív képzeteinek vizsgálatán keresztül.

A graffiti mentén kirajzolódó közösségek belső szerkezetéről, a csoportközi kapcsolatairól, illetve a társadalmi környezettel összefüggésben fellépő konfliktusairól számolok be, amelyek jórészt a városi tér alternatív felhasználási módjai körül zajlanak. Hogyan ragadhatók meg a városi tér strukturáló tényezői a graffitisek nézőpontjából? Mindezt egy szegedi csoport körében végzett terepmunkán keresztül szeretném bemutatni.

Bővebben...

Végjáték a Szocialista Pártnál? Egy párt az önfelszámolás útján…

gaucheRitka, hogy egy pártot néhány év alatt tönkretegyen a kormányzás. Minden jel arra mutat, hogy a nagy múltú francia Szocialista Párt (PS) a végjátékához közeledik.

A párt 2012. óta számtalan képviselőt vesztett, pedig 4 évvel ezelőtt minden hatalom a kezében volt. Bár François Hollande köztársasági elnök szeretné megújítani a mandátumát, ma már abban sem lehet biztos, hogy egyáltalán bejut a választások második fordulójába. Az elnök és a miniszterelnök népszerűtlensége történelmi rekordokat dönt.

Bővebben...

A nép hatalmát nem fogjuk feladni

sb7 nRaúl Betancourt Seeland, a Venezuelai Bolivári Köztársaság nagykövete a közelmúltban sajtóbeszélgetésen találkozott a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Kül- és Biztonságpolitikai Szakosztályának tagjaival. A Nagykövet bevezető előadásában és az újságírók kérdéseire adott válaszában részletes tájékoztatást adott a 34 millió lakosú ország helyzetéről és nemzetközi kapcsolatairól. Kijelentette, hogy az elmúlt évtizedek története két részre, a Chávez előtti, illetve a kormányzása alatti és utáni időszakra oszlik. Hugo Chávez elnöki beiktatása 1999. február 2-án történt, ami új korszakot nyitott Venezuela történetében.

Bővebben...