A KÖZEL-KELET TRAGÉDIÁJA A NYUGATI TÖMEGMÉDIÁBAN – ÉS A VALÓSÁGBAN Irak – Szíria – Irán, 2001-2018 -előadások a Kossuth Klubban- (IV.10, V.8, V.22)

A Közel-Kelet tragédiája a nyugati tömegmédiában – és a valóságban

 

Irak – Szíria Irán, 2001-2018

                                                                                      

Előadó: Sógor Dániel arabista történész, doktorjelölt (ELTE BTK)

 

KOSSUTH KLUB, 1088 BUDAPEST, MÚZEUM UTCA 7

 

sogorA XXI. század elejétől, és különösen 2015-től, a migrációs vagy menekültválság kezdete óta, a Közel-Kelet valóban „közel” került hozzánk, európaiakhoz. Bár a térségben az előző kétszáz év során nem múlt el évtized éles – helyi, regionális kihatású vagy annál is súlyosabb, az államközi rendszer egészére kiható – politikai vagy háborús konfliktusok nélkül, a Közel-Kelet államainak/társadalmainak válsága immár a „mindenki háborúja mindenki ellen” – a káosz – állapotába hanyatlott. Az állami struktúrák meggyengülése vagy egyenesen megszűnése és következménye: a létbizonytalanság – a mindennapi élet elemi föltételeit ellehetetlenítő politikai, gazdasági és környezeti változáscunami – emberek százezreit kényszerítette arra, hogy szülőföldjüket, hazájukat elhagyva, az (egyelőre) konszolidáltabb helyzetű szomszédos országokban vagy a „közeli” és jobb módú Európában keressenek menedéket. A Közel-Kelet válsága napjainkban, úgy tűnik – legalábbis ha a tömegmédiát nézzük-hallgatjuk – súlyosabb és áttekinthetetlenebb, mint valaha.

De vajon tényleg így van-e? S ha igen, miért következett be a katasztrófa? Vajon az iraki vagy a szíriai nép maga hozta saját fejére a bajt? A káoszt a „végzet” okozta-e, vagy ellenkezőleg: az döntő módon külső hatalom/hatalmak stratégiájának eredménye? Elfogulatlan, tárgyilagos tájékoztatásra törekszik-e a nyugati, fősodrú média a Közel-Keletről szóló híradásaiban és kommentárjaiban? Milyen a tömegmédia Irak-, Szíria vagy Irán-képének viszonya a valóságos iraki, szíriai vagy iráni társadalomhoz? Hogyan, milyen technikával és miféle érdekek szolgálatában készül az „alternatív”, „pszeudo”-valóság? Az előadások ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ, midőn a politikavezérelt és befolyásos nyugati (angol nyelvű) tömegmédiumok által sulykolt véleményeket – amelyeket önálló tudósítói hálózat híján, szolgai módon, a honi tájékoztatás és a politikai elemzők többsége is átvesz, sőt, gyakran tovább torzít – a helyi, arab és perzsa nyelvű sajtóból és közösségi médiából föltáruló összképpel szembesíti.

  1. 1. előadás: 2018. április 10. 17 h 30

 

Nemzet? állam? vallás? törzs?

rhuzamos és versengő identitások az arab világban

  1. 2. előadás: 2018. május 8. 17 h 30

Tömegmédia, propaganda, manipuláció, hamis hírek…

Az „alternatív” valóság előállításának módszerei és technikái. A média hatalma az iraki–szíriai válságban

  1. 3. előadás: 2018. május 22. 17 h 30

Irán a nagyhatalmi érdekharcok hálójában

Egy nagy, történelmi nemzetállam szerkezete és működése. Iráni „tavasz”?

Egy bizonyos gondolat Európáról - Thomas Piketty előadása élőben a Párizsi Ecole Normale Supérieure-ből, Pogátsa Zoltán közreműködésével (IV. 19)

pik

Egy bizonyos gondolat Európáról - Thomas Piketty előadása élőben a Párizsi Ecole Normale Supérieure-ből, Pogátsa Zoltán közreműködésével.

2018. április 19.19:1521:00

Francia Intézet / Institut français de Budapest

Francia nyelven angol felirattal


Thomas Piketty, francia közgazdász, A tőke a 21. században című kötetével vált nemzetközileg elismertté. 2002-ben megkapta a legjobb fiatal francia közgazdász díjat, 2012-ben a Foreign Policy a világ száz legbefolyásosabb értelmiségiei közé választotta. A vagyon eloszlása és a tőke természetével kapcsolatos elméletei, melyek élénk vitát keltettek, a gazdasági egyenlőtlenségekről szólnak, és ellent mondanak a már ortodoxnak titulált, az 1950-es években kifejtett Kuznets-i gondolatnak (lásd : Economic Growth and Income Inequality).

Meggyőződéses Európa-barát, valóban elkötelezett Európa mellett, ahol otthon érzi magát.

2017-ben Stéphanie Hennette, Guillaume Sacriste és Antoine Vauchez együttműködésével publikálják Az egy szerződés az eurozóna kormányzásának demokratizálódásáról (T-DEM) című értekezést. Az írás egyben vitaindító is a legkevésbé átlátható európai intézmények demokratikus mechanizmusainak szerepéről, ugyanakkor egy felhívás a polgárok számára arról, hogy az Európával kapcsolatos témák rájuk is tartoznak (Libération, 2017).

A konferencia az Egy bizonyos gondolat Európáról című előadássorozat keretében kerül megrendezésre

Az “Egy bizonyos gondolat Európáról” egy hat előadásból álló konferencia-sorozat, amely 2018 tavaszán kerül megrendezésre Párizsban és Európa más nagyvárosaiban, így például Budapesten. A konferenciák 19:30-tól 21:30-ig tartanak. Párizsi meghívottaink, két értelmiségi és négy világhírű gondolkodó (Elisabeth Roudinesco, Myriam Revault d’Allonnes, Toni Negri, Alain Badiou, Thomas Piketty, et Patrick Boucheron), most először fogják kifejteni gondolataikat Európáról, saját szakterületük vonatkozásában. 

A vita olyan kérdéseket vet fel, melyek történelmi, folozófiai vagy pszichoanalitikai szempontól még sosem voltak elemezve. Az elemzés ezen új nézőpontja színesíti a vitát és politizálja a témát.

A párizsi konferenciák nem szorulnak nemzeti keretek közé, hanem európai szinten zajlanak: a kontinens több mint tizenkét nagyvárosában közvetítjük őket, majd a helyileg meghívott szakértők fejthetik ki a véleményüket a témáról.

A Groupe d’Etudes Géopolitiques (Geopolitikai Tanulmányok Csoportja) által szervezett konferencia

A « Groupe d’Etudes Géopolitiques » egy olyan interdiszciplináris munkacsoport, melyet az Ecole Normale Supérieure diákjai alapítottak, a különböző geopolitikai kérdések megvitatása és elemzése céljából.

Online geopolitikai lapunk – A Nagy Kontinens – szerkesztőségi irányvonala nyíltan interdiszciplináris. Szerkesztőink olyan egyetemi diákok és kutatók, akik a tudományos élet különböző területeiről érkeznek, az irodalomtól a közgazdaságig, a földrajztudománytól a jogig, a történettudománytól a politikai filozófiáig

Célunk, egy többnyelvű, a nemzeti kereteket meghaladó, tudományos diskurzus megteremtése.

Helyszín : Francia Intézet, Téléthèque