A KÖZEL-KELET TRAGÉDIÁJA A NYUGATI TÖMEGMÉDIÁBAN – ÉS A VALÓSÁGBAN Irak – Szíria – Irán, 2001-2018 -előadások a Kossuth Klubban- (IV.10, V.8, V.22)

A Közel-Kelet tragédiája a nyugati tömegmédiában – és a valóságban

 

Irak – Szíria Irán, 2001-2018

                                                                                      

Előadó: Sógor Dániel arabista történész, doktorjelölt (ELTE BTK)

 

KOSSUTH KLUB, 1088 BUDAPEST, MÚZEUM UTCA 7

 

sogorA XXI. század elejétől, és különösen 2015-től, a migrációs vagy menekültválság kezdete óta, a Közel-Kelet valóban „közel” került hozzánk, európaiakhoz. Bár a térségben az előző kétszáz év során nem múlt el évtized éles – helyi, regionális kihatású vagy annál is súlyosabb, az államközi rendszer egészére kiható – politikai vagy háborús konfliktusok nélkül, a Közel-Kelet államainak/társadalmainak válsága immár a „mindenki háborúja mindenki ellen” – a káosz – állapotába hanyatlott. Az állami struktúrák meggyengülése vagy egyenesen megszűnése és következménye: a létbizonytalanság – a mindennapi élet elemi föltételeit ellehetetlenítő politikai, gazdasági és környezeti változáscunami – emberek százezreit kényszerítette arra, hogy szülőföldjüket, hazájukat elhagyva, az (egyelőre) konszolidáltabb helyzetű szomszédos országokban vagy a „közeli” és jobb módú Európában keressenek menedéket. A Közel-Kelet válsága napjainkban, úgy tűnik – legalábbis ha a tömegmédiát nézzük-hallgatjuk – súlyosabb és áttekinthetetlenebb, mint valaha.

De vajon tényleg így van-e? S ha igen, miért következett be a katasztrófa? Vajon az iraki vagy a szíriai nép maga hozta saját fejére a bajt? A káoszt a „végzet” okozta-e, vagy ellenkezőleg: az döntő módon külső hatalom/hatalmak stratégiájának eredménye? Elfogulatlan, tárgyilagos tájékoztatásra törekszik-e a nyugati, fősodrú média a Közel-Keletről szóló híradásaiban és kommentárjaiban? Milyen a tömegmédia Irak-, Szíria vagy Irán-képének viszonya a valóságos iraki, szíriai vagy iráni társadalomhoz? Hogyan, milyen technikával és miféle érdekek szolgálatában készül az „alternatív”, „pszeudo”-valóság? Az előadások ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ, midőn a politikavezérelt és befolyásos nyugati (angol nyelvű) tömegmédiumok által sulykolt véleményeket – amelyeket önálló tudósítói hálózat híján, szolgai módon, a honi tájékoztatás és a politikai elemzők többsége is átvesz, sőt, gyakran tovább torzít – a helyi, arab és perzsa nyelvű sajtóból és közösségi médiából föltáruló összképpel szembesíti.

  1. 1. előadás: 2018. április 10. 17 h 30

 

Nemzet? állam? vallás? törzs?

rhuzamos és versengő identitások az arab világban

  1. 2. előadás: 2018. május 8. 17 h 30

Tömegmédia, propaganda, manipuláció, hamis hírek…

Az „alternatív” valóság előállításának módszerei és technikái. A média hatalma az iraki–szíriai válságban

  1. 3. előadás: 2018. május 22. 17 h 30

Irán a nagyhatalmi érdekharcok hálójában

Egy nagy, történelmi nemzetállam szerkezete és működése. Iráni „tavasz”?

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés