A Békefórum felhívása a magyarokhoz – Dokumentum

  •  
     A Békefórum felhívása a magyarokhoz – Dokumentum
 A Fórum a Békéért mozgalom felhívással fordul minden személyhez, közösséghez, társadalmi és politikai szervezethez, védjük meg legfőbb kincsünket, a békét. Akadályozzuk meg, hogy Magyarországot háborúba sodorják Oroszország, vagy bárki más ellen, és hogy megint magyar vér folyjon idegen érdekekért!
Magyarország nemzeti érdeke a béke!
Felhívjuk a kormányt, hogy tanúsítson semleges magatartást a konfliktusban! Szakítson a szankciópolitikával, mert a magyar embereknek árt vele, aláássa életszínvonalukat, tönkreteszi a legszegényebb rétegek életét. A szankciópolitika inflációt gerjeszt, szerény keresetűek és nyugdíjasok millióinak elszegényedéséhez vezet, szociális válságot idéz elő.
Belső békénk, a magyar társadalom békéje attól függ, hogy a kormány további politikai és katonai engedményeket tesz-e, és behódol-e a nyugati szövetségeseknek, vagy a sarkára áll.
Hazánk legyen szuverén, ne pedig idegen érdekeknek alárendelt ország!
Követeljük az idegen csapatok kivonását Magyarországról! A szovjet csapatok és a szovjet katonai infrastruktúra kivonása után vonják ki hazánk területéről a NATO katonáit és infrastruktúráját is!
Magyarországnak nem fűződik érdeke olyan szövetséghez, amelyik akadályozza fejlődésében, és kapcsolatépítésében olyan országokkal, amelyek nélkülözhetetlenek nemzetgazdasági fejlődéséhez, energiabiztonságához, társadalmi stabilitásához és népének felemelkedéséhez.
Magyarország éljen békében és jó viszonyban Kelettel és Nyugattal egyaránt!
Az anyaország vegye védelmébe a kárpátaljai magyarságot! Ne tűrjük, hogy a kijevi rezsim ágyútölteléknek használja az ott élő magyar férfiakat. Ne hagyjuk, hogy Kijev megfossza a kárpátaljai magyarságot és ruszinokat attól a joguktól, hogy eldöntsék, kivel akarnak együtt élni a jövőben!
A tartós béke nevében követeljük az Ukrajnában élő többi nép, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikai és vallási közösség önazonosságának és szabad választási jogának elismerését is, hogy eldönthessék, kihez akarnak tartozni és kivel kívánnak együtt élni.
A Békefórum jogosnak ismeri el Oroszország 2021. december 15-én Washington elé terjesztett biztonsági igényeit. Meggyőződésünk, hogy az ukrajnai katonai konfliktust el lehetett volna kerülni, ha a Nyugat eleget tett volna a biztonságának szavatolására vonatkozó jogos orosz elvárásoknak, a kijevi vezetés pedig végrehajtotta volna a minszki megállapodást. Az orosz javaslatok között szerepel egy olyan biztonsági rendszer létrehozása, amelyben az egy és oszthatatlan biztonság elve alapján nemzetközi törvényben szavatolnák egymás biztonságát. Mi ilyen megoldást akarunk! Árokásás helyett kiegyezést, konfrontáció helyett együttműködést az emberiség nagy problémáinak megoldásáért: a szegénység és az éhezés felszámolásáért, a járványok megfékezéséért, a földkerekség megingott egészségének gyógyításáért, az emberiség közös boldogulásáért. Egy bolygón élünk, Kelet és Nyugat egyaránt. Ki kell jönnünk egymással! A kelet-nyugati kiegyezés hívei vagyunk. De ha a Nyugat továbbra is megtagadja a kiegyezést, és elutasítja a békés együttműködést, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy Magyarország külön biztonsági és együttműködési megállapodást kössön Oroszországgal!
A Fórum a Békéért a békeszerető magyar ember akaratát és álmát testesíti meg egy békés, kooperatív, egymásért felelős világ iránt, amelyben a birodalmi hegemóniát az egyenjogúság, és a közös boldogulás, az alávetést a népek, nemzetek szabad fejlődése váltja fel, az emberi jogok pedig maradéktalanul érvényesülnek.
Hazánk békéjének megőrzésére, nemzetünk békés jövőjének biztosítására hívunk sorainkba minden magyart!
Budapest, 2022. szeptember 5. 
Magyar Békekör
 
 
 

A rendszer használata közben bizonyos esetekben Önnel kapcsolatos adatokat kezelünk és adatokat (cookie -kat) tárolunk az Ön gépén.   Erreől itt olvashat részletesebben.   A vonatkozó rendelkezések értemében   (lásd itt)   mindehez az Ön hozzájárulása szükséges.    Hozzájárulok