Miskolci Herman Ottó Gimnázium: szolidaritási nyilatkozat és élőlánc (IX.12.)

Tisztelt Szerkesztőség!

A Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban ma történt eseményekkel kapcsolatban szeretném Önöket tájékoztatni, az eddig nyilvánosságra kerülteket az utolsó 2 bekezdéssel kiegészíteni.

Hétfőn, 2022. szeptember 5-én a tantestületből 37 fő polgári engedetlenség keretében nem vette fel a munkát, tiltakozva ezzel a magyar közoktatási rendszer számtalan problémája ellen, melyet 2016-os nyílt levelünkben és azóta is sokszor kommunikáltunk már. (Diákok és tanárok terhei, tananyag mennyisége és összetétele, iskolaépületek fizikai állapota, egyentankönyvek színvonala, pedagógusok sztrájkjogának csorbítása, bérezés miatt elnéptelenedő és elöregedő pálya…). Azért kellett a polgári engedetlenség eszközéhez folyamodnunk, mert minden törvényes lehetőséget kimerítettünk már, eredményt viszont eddig nem értünk el.

Ma a tankerület igazgatója zártkörű értekezletre hívta össze a résztvevőket, s átadott névre szólóan egy-egy olyan levelet, amelyben megfenyegették a kollégákat, hogy a következő alkalommal akár azonnal felmondhatnak nekik. Azonos szöveggel az ország többi tankerületében is kaptak ilyen levelet a tanárok, melynek tartalmát azóta már kiterjesztették az összes állami fenntartású iskola dolgozójára függetlenül attól, hogy részt vett-e már polgári engedetlenségben. (A levelet csatolom, bár az már a délelőtt folyamán sok helyen megjelent - ezek összevetéséből vált nyilvánvalóvá, hogy annak kiadása központi elvárás volt a tankerületvezetők felé.)

Ugyanakkor a mi iskolánkban itt nem állt meg a retorzió. Dezsőfi György igazgatóhelyettest - aki az oktatás helyzetéért és tanítványainkért érzett felelősségérzetétől vezérelve szintén beleállt az 5-i elégedetlenségbe -, a következő munkanaptól (2022. 09. 12-től, hétfőtől) felmentették igazgatóhelyettesi beosztásából. Úgy tűnik az egy hét alatt már több, mint 20 intézményben lezajlott polgári engedetlenségnek ő az egyedüli áldozata. Az iskola közösségét mélyen megrendítette és felháborította az eset.

A mai napon ezért a tantestület tagjai egy szolidaritási nyilatkozatot írtak alá Dezsőfi György kolléga mellett, melyben követelik a határozat visszavonását. (Szintén csatolva.) Dezsőfi tanár úr azon túl, hogy tantárgyait (matematika-fizika) magas színvonalon és eredményesen oktatja, fontos és pótolhatatlan feladatokat lát el a gimnázium életében, az iskolavezetésben. Hozzá tartozik többek között az érettségi vizsga megszervezése, a statisztikák, az elektronikus napló, az iskola digitális megújítása - a járvány alatt is az ő munkájának volt köszönhető, hogy hamar és egységes platformok használatával képesek voltunk átállni a távoktatásra.

A tantestület úgy döntött, hogy a felmentés napján, 12-én hétfőn reggel fél 8 és 8 óra között feketeruhás élőlánccal veszi körül az iskola épületének tömbjét, jelezve ezzel az eljárás, a példastatuálás elfogadhatatlanságát és Dezsőfi György melletti kiállását. Bár a tantestület létszáma kevés ahhoz, hogy a kb. 800 m kerületű tömböt körülfogja, reménykedünk benne, hogy mégis elegen leszünk véleményünk kinyilvánítására, láthatóvá tételére…

 

Tisztelettel:

Pilz Olivér


A levél:

tank levél


 

A szolidaritási nyilatkozat:

szol3