Gisèle Halimi, Annick Cojean: Szilaj szabadság

A Tunéziában született, legendás francia ügyvédnő, Gisèle Halimi Annick Cojeannal, a Le Monde újságírójával folytatott beszélgetésében felidézi hosszú életének fontos szakaszait.

Halimi boritokep 416x652 

Élettörténete beszámoló 70 évnyi szenvedélyes harcról az igazság és a nők ügyének szolgálatában. 

Tízévesen éhségsztrájkba kezdett, mert felháborítónak tartotta, hogy nincs egyenlőség fiúk és lányok között. ­„Ez nem igazságos így!” kiabálta. Amikor 1949-ben letette az ügyvédi esküt, felháborította annak szövege: „»Esküszöm, hogy védőként vagy tanácsadóként nem mondok, nem publikálok semmi olyat, ami szembe megy a törvényekkel, jogszabályokkal, a jó erkölccsel, az állambiztonsággal és a közrenddel; soha nem mulasztom el megadni a kellő tiszteletet a bíróságoknak és az állami hatóságoknak.« (…) A tiszteletet rendelettel írják elő? Nem inkább kiérdemelni kéne? Lelakatolt, örökre megváltoztathatatlan szabályok? Hiszen a szabály – éppen ellenkezőleg – relatív, ideiglenes fogalom. Na és a törvények… Vannak köztük kifejezetten rosszak! A lelkem mélyén tudtam, hogy szavaimat – a védelem, a magyarázat, a meggyőzés abszolút fegyvereit – mindig abszolút szabadon fogom forgatni. És az intézmények iránti tisztelet teljes hiányában.”

A közvélemény által kiemelt figyelemmel kísért nagy perei révén többször is sikerült elérnie a törvények megváltoztatását: „1972-ben jött a bobignyi per. Pontosabban Marie-Claire Chevalier története, akit 16 évesen megerőszakoltak és akit az erőszaktevő feljelentett a rendőrségen, mert abortuszt végeztetett el magán. Az égbekiáltó igazságtalanság, a bántalmazás és a szociális diszkrimináció szembeszökő esete. Az eset tökéletesen alkalmas volt egy nagyszabású politikai perhez, amelynek segítségével a bírók feje fölött a közvéleményhez és az országhoz fordulhattam, megtámadva a törvényt. Láthatja: beigazolódtak az ügyvédi esküvel kapcsolatos fenntartásaim, amelyeket a pályám kezdetén megfogalmaztam. Igenis léteztek ostoba törvények. Az én szerepem volt pert indítani ellenük.”

Gisèle Halimi egy nappal 93. születésnapja után, 2020. július 28-án meghalt. E könyv eredeti kiadása pontosan három héttel ezután jelent meg Párizsban: Une farouche liberté – Gisèle Halimi avec Annick Cojean (Grasset, 2020)

A Kiadónk gondozásában most megjelent magyar fordítás reményeink szerint segít abban, hogy emlékezzünk erre a szabad és bátor nőre, aki a feminizmus egyik úttörőjeként elkötelezett ellensége volt az igazságtalanságnak és az elnyomás minden formájának, és aki sosem hátrált meg a hatalom előtt.”

A kötet megrendelhető itt: https://napvilagkiado.eu/termek/szilaj-szabadsag/

 

 

 

Jean Ziegler: Az Európa-erőd sáncai

Tudjuk, mi vár a menedékkérőkre a béke-Nobel-díjas Európai Unió külső határain, a görög szigetek „érkezési befogadó állomásain”? Leszbosz, Európa szégyene című új könyvében Jean Ziegler, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának tanácsadója előre megfontolt, intézményes erőszakkal, az emberi jogok szisztematikus megsértésével vádolja az EU-t. A megrázó kordokumentum sajtófotókkal illusztrált magyar kiadása itt is közvetlenül megrendelhető.

Amennyiben rendelés útján szerelné megvásárolni a könyvet, utaljon át 3800 Ft-ot (a könyv ára 2500,-Ft és a postaköltség 1300,-Ft) a Közép-Európai Fejlesztési Egyesület MagNetBanknál vezetett 16200106-11605434 számú számlájára, a közleménybe írja be: "Támogatás" a nevét és a címet, ahova postázhatjuk a könyvet. Postafordultával ide fogjuk elküldeni. A biztonság kedvéért küldjön egyúttal egy e-mailt az info@magyardiplo.hu címre amelyben szintén megadja nevét és a címét.

Ha a postaköltség mellőzésével személyes úton szeretné megvenni a könyvet, akkor írjon az info@magyardiplo.hu címre és megbeszéljük.


 PTI podcastban Antal Attilávan beszélget Piróth Attila a könyvről: https://polhist.hu/programok2/leszbosz-europa-szegyene-podcast/

Antal Attila recenziója az Új Egyenlőségen: https://ujegyenloseg.hu/az-europa-erod-kinzokamrai/

https://tett.merce.hu/2021/02/12/baratsagos-mint-egy-menekulttabor/

 

 zieg2

 

 

 

Párizs szabad város 1871 - A párizsi kömmün

Párizs szabad város 1871 - A párizsi kömmün

Aligha van olyan esemény, amely inkább a tágabb értelemben vett "baloldali tábor" teljes egyetértésének tárgya lenne, mint Párizs városának felkelése, a párizsi kommün a vesztes porosz-francia háború után, és. ezzel azért többé-kevésbé mindenki egyetért. Ennek a jelenségnek persze az egyik oka, hogy talán ez az a fontos történelmi esemény, amelyről tán a legkevesebbet tudunk: a kommün története még hívei, rajongói, tisztelői számára is legtöbbször elég homályos. Ennek oka, hogy a kommün, ez a "tigrisugrás a történelem szabad ege alatt" (Walter Benjamin szavaival) már a kortársak számára is nagyon nehezen megfogható és elmesélhető történelmi eseménynek bizonyult.
A könyv bőséges korabeli és modern forrást felhasználva tárja fel a párizsi kommün kiváltó okait, történelmi gyökereit, a városi forradalom természetét, a kortársak reakcióit, az események lefolyását, a kommün utáni megtorlást, valamint a forradalom utóéletét az emlékezetben és a történetírásban. Feldolgozásának módszere egyszerre klasszikus és formabontó. olvasmányos és elgondolkodtató. 

Howard Zinn: Engedetlenség és demokrácia

Engedetlenség és demokrácia –
Howard Zinn műve ingyenes e-könyv formájában

Howard Zinn Engedetlenség és demokrácia című könyvéről az ÉS-ben nemrég megjelent recenzióját így zárja Szilágyi-Gál Mihály: „Sose fogok már egy tüntetésre elmenni anélkül, hogy Zinn érvei eszembe jutnának.”

Ilyen érv az, hogy a forradalmi változásokat nem egy-egy személy, nem egy-egy kataklizmaszerű pillanat hozza el, hanem a tisztességesebb társadalomra törekvés egymással összeadódó, egymást erősítő, ezernyi apró mozzanata. „A kis cselekedetek, egymillió emberrel megszorozva, átalakíthatják a világot” – írja Howard Zinn.

Egy ilyen tisztességesebb társadalomnak olyan alapvető jogokra kell épülnie, mint amilyen az élethez, a szabadsághoz vagy a boldogságra törekvéshez való jog. A törvényeknek – és magának az államnak is – az adja a létjogosultságát, hogy biztosítják ezeket. „Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet” – írta József Attila 1933-ban, egy olyan baljós időszakban, amely feltámadni látszik a mai Magyarországon. Amelyet feltámasztani látszanak a kormányzó erők, akik szerint pont fordítva van: „a rend a szabadság alapja”.

Látjuk, hova vezet ez. A rend itt ma a törvény. Törvényes, hogy az országban úgy fog épülni a következő generációkat adósságcsapdába taszító atomerőmű, tízmilliárd eurókból, hogy arról semmit sem tudhat meg a nép, „nemzetbiztonsági okokból”. Törvényes, hogy ma külföldi diákokat bírósági eljárás nélkül ki lehet utasítani az országból, törvényes, hogy ma súlyos betegeket ezrével haza lehet küldeni a kórházakból, mert ma – törvényes eszközökkel megszavazott – különleges jogrend uralkodik, amely a legalapvetőbb normákat is büntetlenül felülírhatja.

A kórházakból rövid otthoni kitérővel a hullaházakba küldöttek megtanulhatták: Áldjon vagy verjen sors keze: itt élned, halnod kell! Mikor ismerjük fel végre, hogy ha egy nép átengedi egy maroknyi gátlástalan szélhámosnak a „sors kezének” irányítását, akkor sorstalanság vár rá?

„Az a feltevés, hogy az összes törvénynek minden körülmények között engedelmeskedni kell, korlátlan felhatalmazást ad a kormányzatnak – amit demokráciában az állampolgároknak soha nem szabad hagyniuk” – írja Zinn. Hiszen tudjuk: a törvény esetenként a megszilárdult igazságtalanság, amely olyan gyalázatos állapotokat véd, mint a szegregáció vagy a tömeges szegénység – látleletként ott van L. Ritók Nóra Láthatatlan Magyarország című könyve.

„Olyan eszközökre van szükségünk” – írja Zinn –, „amelyekkel szembe tudunk szállni az állampolgárok élete és szabadságjogai ellen irányuló kormányzati intézkedésekkel; amelyekkel a kormányzat rávehető vagy akár rákényszeríthető a változásra.” Ilyen eszköz a polgári engedetlenség: a törvény szándékos, szelektív megsértése valamilyen létfontosságú társadalmi cél érdekében.

A könyv válsághelyzetben íródott, a hatvanas évek polgárjogi mozgalmának csúcsán, a vietnámi háború elleni tiltakozások erősödésének idején. Zinn mindkettőben aktívan részt vett – aktivistaként, történészként, íróként, tanárként. Ezeket nem választotta szét: a történelem ismerete és a második világháborúban szerzett saját tapasztalata meghatározó szerepet játszott aktivizmusában, amelyet történetíróként is rögzített; tanárként diákjait is aktivizmusra biztatta, a megmozdulásokon velük együtt vett részt – mert úgy tartotta: a történelem ismerete arra való, hogy saját sorsunkat, saját történelmünket alakítsuk. Hogy a jó oktatáshoz nem elég az elméleti tudás, szükséges a társadalmi folyamatokban, megmozdulásokban való részvétel is, és a kettő erősíti egymást.

Ehhez a történelem ismerete segítséget nyújthat. Amihez persze egy jelenre reflektáló történelemoktatás kell. Amikor Zinn egyetemi tanárként az amerikai történelmet más perspektívából, az elnyomottak, a legyőzöttek, vagy akár az „ellenség” szempontjából is bemutató könyvet keresett, nem talált – úgyhogy megírta ő maga. Így jelent meg 1980-ban az A People’s History of the United States (Az Egyesült Államok története alulnézetben) című műve, amely azóta egész nemzedékek történelemszemléletét formálta.

„A tisztességesebb társadalomra törekvés egymással összeadódó, egymást erősítő, ezernyi apró mozzanata” közül egy lehet az, hogy a Napvilág Kiadó és a Bordeaux melletti Théâtre le Levain (Kovász Színház) most ingyenes e-könyv formájában közzéteszi Howard Zinn Engedetlenség és demokrácia című könyvét. Hogy minél többen felismerjük: a demokrácia nem látványsport.

Piróth Attila
a könyv fordítója és a Théâtre le Levain (Kovász Színház) igazgatója

3 percben a könyvről: http://bit.ly/e-zinn
mobi: http://bit.ly/e-zinn1 / epub: http://bit.ly/e-zinn2

Kleinheincz Csilla: Ezüstkéz

Eltört a világ, meghasadt az Üveghegy, felbolydult egész Szépország: az álom, amely évszázadokon át markában tartotta a Rengeteget, és peremén a végzetnők hegyét, elillan. Megszűnik a varázslat, amely fogságba ejtette a hegybe zárt sárkányt, és elkezdenek ébredezni az eddig alvó fák, állatok, tündérnépek – és a félelem is.

Emese mögött hosszú, súlyos döntésekkel szegélyezett út áll, de még mindig messze a vége, ráadásul egy olyan világban kell helyt állnia, ahol még a sorsszálakat fürkésző végzetnők is rettegnek a jövőtől. Ha a rendíthetetlen lány csakugyan az Ezüstkezű néven ismert hős, akkor ő lesz az, aki mindenkit megment, ám ebben senki, még ő maga sem lehet biztos. Lehet, hogy Szépország csak Rabonbánra számíthat, a tündérbirodalom régi rendje azonban olyan gyökeresen átalakul, hogy talán még a megkeseredett lovag sem tehet érte semmit.

Kleinheincz Csilla Ólomerdője 2007-es megjelenése óta a magyar fantasyirodalom klasszikusa lett, a trilógia régóta várt befejező része pedig nem egyszerűen méltó lezárás, hanem meglepetésekkel teli és szívszorító regény a hősszerepről, a sors szőtteséről és a változás áráról.

Ádám Péter: Francia kulturális szótár

A francia élet és életforma jellegzetes szokásait és hagyományait, a mindennapi élet és az ünnepnapok rítusait gyűjti össze ez a szótár, továbbá bemutatja az ezekhez tartozó tárgyakat, a francia életforma kellékeit, mindazt, amit a külföldiek gyakran furcsának, sőt olykor éppenséggel érthetetlennek is találnak Franciaországban. Olyan fogalmak, jelenségek és tárgyak, meg azok a (nyelvi) közhelyek vagy közkeletű hiedelmek, továbbá versikék, mesealakok, kiszólások, közismert idézetek stb. jelennek meg ebben a szokatlan szótárban, melyeket minden francia anyanyelvű természetszerűleg ismer, ért és használ, míg a külföldiek szemében ezek a gazdag értelmű szavak sokszor csak talányos utalások.

1919 - Tanácsköztársaság - 2019

A Tanácsköztársaság 100 éves évfordulójára megjelent cikkgyűjtemányünk tartalomjegyzéke:

Előszó

Krausz Tamás

Bevezető gondolatok: 1919–2019

 

Tanulmányok

Hajdu Tibor

A Tanácsköztársaság a magyar történetírásban

Pritz Pál

A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történelmünkben

Csoma Lajos

A Magyarországi Tanácsköztársaság világtörténelmi jelentősége

Tverdota György

Az együttműködési formula

Julien Papp

Föld és parasztság 1918–1919-ben

Peter Pastor

Woodrow Wilson, a „békeszerző” amerikai elnök és a Magyarországi Tanácsköztársaság

Monika Karbowska

A Tarnobrzegi Köztársaság

Marin Badea

A romániai baloldal szolidaritása a magyar Tanácsköztársasággal

 

Publicisztikai írások

Hegyi Gyula

A forradalmár

Róbert Zsófia

A Tanácsköztársaság és az írók

Hajdú János

Remények és esélyek

Szende György

Ápoljuk forradalmi hagyományainkat!

 

Visszaemlékezések

Danielle Bleitrach

A Tanácsköztársaság és a „kibékülés a valósággal”

Szöllősi Istvánné

Nagyapám, a Vöröskatona

 

Melléklet

Szabó Zsuzsanna

Rendhagyó kronológia

Amennyiben meg szeretné vásárolni a könyvet, utaljon át 2000 Ft-ot (a könyv ára és a postaköltség) a Közép-Európai Fejlesztési Egyesület MagNetBanknál vezetett 16200106-11605434 számú számlájára, a közleménybe írja be: "Támogatás" a nevét és a címet, ahova postázhatjuk a könyvet. Postafordultával ide fogjuk elküldeni. A biztonság kedvéért küldjön egyúttal egy e-mailt az info@magyardiplo.hu címre amelyben szintén megadja nevét és a címét.

BALOLDALI sziget fesztivál 2017

horány 2016 sorminta 9elem k

Idén is lesz Irány Horány Balodali SzigetFesztivál. Lesznek sportos programok, lesz filmklub és természetesen lesz sok politikai beszélgetés.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

Jelentkezni máris lehet:somijudit@yahoo.fr

 

BALOLDALI SZIGET FESZTIVÁL 14. változat

  1. augusztus 25–27.

IRÁNY HORÁNY!

POLITIKA – KULTÚRA – SPORT

 

A Regatta Szabadidőközpont alaprajza

alaprajzk

 

 

Augusztus 25. péntek

 

9.00-től Beléptetés és regisztráció a bejáratnál

 

Nagyterem

9.50 Megnyitó

Vajnai Attila, az Európai Baloldal MMP2006 elnöke és Droppa György, a SZAB aktivistája:

 

10.00–10.30 Baloldaliság a 20: században

A 100 éves Szikra Sándorral, a MEASZ tiszteletbeli elnökével készített videó levetítése: Bevezeti: Róna Judit, a SZAB aktivistája:

 

10.30-12.30 Álruhás diktatúra – az Orbán rendszer fasizálódása?

Levezető elnök: Somi Judit, SZAB aktivista

Előadók: Hanti Vilmos, az Ellenállók Nemzetközi Szövetségének (FIR) és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke, Melegh Attila szociológus, Krausz Tamás történész és Szunyogh Szabolcs író

https://www.youtube.com/watch?v=rklfUVjAiqA&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=12

 

Nagyterem bejáratánál

12.45–13.00 Társadalomtudományi és baloldali könyvesbolt megnyitása: Üzletvezető: Péntek Zoltán

13.00–14.00 Ebéd

Közben gépi zenét szolgáltat: Baki Ferenc, a SZAB aktivistája

 

Duna-sziget terem

13.30–13.45 Politikaikarikatúra-kiállítás:

Marabu (Népszabadság), Fenekovács (Hócipő), Pápai Gábor (Népszava)

Megnyitja: Halász Géza

https://www.youtube.com/watch?v=yCRn8PW4zNg&index=10&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

Duna-sziget terem

14.00–15.15 (Csak halkan mondjuk)  Ma már az egész világ az FNA (Feltétel Nélküli Alapjövedelem) körül forog

Levezető elnök: Szentpéteri Györgyi, az Első Magyar FNA Egyesület elnöke:

Résztvevők:

      Lázár András, nyugdíjas villamosmérnök, közgazdász - “Az FNA nyomor felszámolásának és a szociális biztonság megteremtésének egyik új, korszerű, 21. századi megoldása lehet.”

Tordai Bence, PM szóvivő, közgazdász, szociológus - „Az alapjövedelem több mint szociálpolitika. Az alapjövedelem egy újbaloldali jövőkép”. Javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére. Nincs másodrendű állampolgár!

      Sabine Heissner, FNA aktivista, München - A müncheni FNA közösség aktív tagja és a Lora rádió.  http://lora924.de/  A hó minden 4-ik szerdáján  19.00 h-tól egyik moderátora a német FNA programnak.                   

Marlene  Grassl, FNA Crowfoundig nyertes, München - Marlene májusig (egy éven át!) élvezte a havi 1.000.- € FNA- crowfounding  jövedelmet. Ez alatt az időszakban szerzett tapasztalatairól számol be. Crowfounding-tömeg által összegyűjtött összeg, adakozási bevétel). (Nem rég sorsolták ki a 100-ik crowfounding nyertest !).

 

 15.30 - 17.00   "Minek nevezzelek... Közmunka –Szükségmunka-Kényszermunka. Jó ez? Hasznos ez? Kinek? Kiknek?)

     Levezető elnök:

     Csik Juci, Klubrádió, Tilos Rádió

 Résztvevők:

Kiss Ambrus, politológus, a Policy Agenda egyik vezetője, Az Új Egyenlőség szerkesztőbizottságának tagja – témája: A létminimum alatt élők Magyarországa

Bajka Gábor, közgazdász – témája: Az ország leszakadó térségeinek helyzete, Az egyre növekvő munkaerőhiány okai

     Lintényi Ottóné Mária, kKözmunkás, a KMK (Közmunkások, Munkanélküliek, Kitaszítottak) Mozgalom megalapítója (telefonon bekapcsolás) – témája: A mozgalom céljairól: Alapvetően a közmunka programok átvezetése a normál foglalkoztatásba. Megszüntetni minden megkülönböztetést és megtalálni annak lehetőségét, hogy a közfoglalkoztatásban ténykedők idővel normál státuszt kapjanak, abban a munkakörben, amelyben foglalkoztatják őket. Ahol a közfoglalkoztatott dolgozik - főleg az intézményi, vállalati, vállalkozási téren - ott munkahely is van. Senkit ne lehessen semmilyen téren megkülönböztetni. Ez alapvető emberi jog. A közmunkások is merjenek megszólalni saját maguk érdekében, mert hitelesen csak így lehet harcolni a jogokért.

      Farkas Katalin, nyugdíjas közgazdász, FNA Egyesületi tag – témája: Együttműködésen alapuló gazdaság - ami a hátrányos kistérségekben történik – többek között Cserdiben, Magyardombegyházán, Bódvalenkén, és még lehetne sorolni – az felfogható úgy is, hogy elszánt úttörők a jövőt építik! (pedig jelenleg a kényszer hatására cselekszenek)

    

17.00 - 18.00  K e r e k a s z t a l   b e s z é l g e t é s:  Az EU perifériáján - Magyar egészségügy 

Résztvevők:

Szabó Tímea, PM Társelnök, Parlamenti képviselő

Kincses Gyula, gyermek-fül-orr-gége szakorvos (nyugdíjas) 1990-94 között az MDF Parlam. Képvis., 1992-től a Népjóléti Min.eü. rendszerváltozást koordináló biz. elnöke, 2001-ben az Eü.Min. reformügyekért felelős miniszteri  bizt. az Orbán-kabinet főtanácsadója, majd a Medgyessy-kormány eü. tárcájának tanácsadója lett. A Gyurcsány-kormány idején az eü.-i reform előkészítésén dolgozott.

A 2017.július 26-án szerdán Kincses Gyula által összehívott tárgyaláson beszéltek arról, milyen rendszerű egészségügyben gondolkodnak, miként képzelik el a magán- és közfinanszírozás arányát, és folytatnák-e a szerkezetváltoztatást. A megbeszélésre 10 párt kapott meghívást: a DK, az Együtt, a Jobbik, az LMP, a Kétfarkú Kutya Párt, az MSZP, a Moma, a Momentum és a Párbeszéd. Egyedül a Fidesz maradt távol.                                 

Dr.Ossamah Bourgla, háziorvos (Bicske) – MSZP Képviselő

Dr.Komáromi Zoltán 2015-től az Együtt elnökségi tagja, Háziorvos, 2014-től önkormányzati képviselő a XII., kerületben.  

 

Nagyterem

14.00–16.00 A Nagy Október hatása a globális történelemben

https://www.youtube.com/watch?v=vWWmdfvpjrA&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=10

Levezető elnök: Somi Judit, SZAB aktivista

Előadók: Krausz Tamás történész és Nagy András közgazdász:

Közben kultúrműsor: Ságvári Kórus

16.00–16.15 Szünet

        

         Nagyterem

16.15–17.45 Kié lesz a föld?

Levezető elnök: Tóth Andrásné, az Európai Baloldal MMP 2006 alelnöke, Egercsehi volt polgármestere

Ángyán József levele és videó-előadása

Előadók: Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfőiskola ügyvezetője, Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese.

https://www.youtube.com/watch?v=LkfD2MyEy50&index=11&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

17.45 – 18.00 Szünet

 

  Nagyterem

18.00–19.30 Autoriter kapitalizmus Magyarországon és a világ többi részén

Levezető elnök: Szász Gábor emeritus professzor, Gábor Dénes Főiskola (GDF)

Előadók: Artner Annamária közgazdász (ATTAC), Debreceni János közgazdász, a SZAB aktivistája, Krausz Tamás történész, egyetemi tanár (ELTE):

 Egyeztetés alatt

https://www.youtube.com/watch?v=5D-Qr7IlopM&index=8&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

19.35–20.15 Majakovszij, Bédnij, Aszajev, Jevtusenko és Voznyeszenkij verseiből.

Előadja: Tér-Köz Társulat.

 

20.15–21.00 Vacsora

 

Duna-terasz

21.00–21.30 Emléktábla-avatás.

Mészáros György, a MEASZ alelnöke és Vajnai Attila, az Európai Baloldal-Munkáspárt 2006 elnöke jelképesen felavatja Ságvári Endre antifasiszta ellenálló emléktábláját:

Fellép: Nagyváradi Szűcs Mihály és a Ságvári Kórus.

https://www.youtube.com/watch?v=b5Zstyf55dw&index=2&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

Duna-part

21.30–22.00 Tábortűz

Tűzmester: Róna Péter, a SZAB aktivistája:

Fellép: Ságvári Kórus.

 

Duna-sziget terem

22.00–23.30 Filmklub

Bevezeti: Kovács Ilona: Eizenstein Patyomkin páncélos (magyar változat)

 

Augusztus 26. szombat

 

Nagyterem

9.15–10.30 Egy csalárd választás és következményei – Orbán 2014–2018

Levezető elnök: Benyik Mátyás, az ATTAC elnöke.

Előadók: Gulyás Márton aktivista, Kemény László politológus, egyetemi tanár, Tóth Zoltán választási szakértő, Szigeti Péter jogfilozófus.

Egyeztetés alatt.

https://www.youtube.com/watch?v=OStIPUOyLvg&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=17

 

Duna-sziget terem

9.00–10.30 Digitális nemzedék: Szeminárium

Előadók: Totyik Tamás oktatáskutató és kollégái.

 

10.30–10.45 Szünet

 

10.45–12.00 Író-olvasó találkozó: Moldova Györggyel beszélget Vajnai Attila

https://www.youtube.com/watch?v=hp-fzbL2Irw&index=4&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

12.00–13.00 Ebéd

 

Pinceklub

13.00–19.00  Művészet és Forradalom – 1917-2017: Az Októberi Forradalom 100. évfordulója alkalmából

Előadások:

13.15-13.35 Lunacsarszkij és a szovjet kultúrpolitika kialakítása.

Előadó: B. Szigeti Péter, bölcsész

 

13.40-13.55 Az orosz formalisták és a mozgalom utóélete Európában és Amerikában.

Előadó: Kovács Ilona professzor

 

 14.10-14.35 Orosz és szovjet avantgárd festészet 1917 előtt és után.

Előadó: Nagy András közgazdász

 

14.40-15.00 Három emblematikus sors és pálya az irodalomban Babel, Bulgakov és Paszternák

Előadó: Kovács Ilona professzor

 

15.10-15.25 A szovjet avantgárd építészet előzményei

Előadó: Dreschler Ágnes építész

 

15.30-15.55  A szovjet avantgárd építészet és hatása egyes európai országokra

Előadó: Pálffy György építész

 

16.15-16.50 A szovjet zene különböző irányzatai és a sztálini kultúrpolitika - Sosztakovics, Prokofjev és Sztravinszkij pályájának alakulása, zenei illusztrációkkal

Bemutatja: Kovács Ilona professzor

 

17.10-17.55 Az orosz és a szovjet némafilm fejlődése (vetítés kommentárokkal)

 

18.00-18.15: Zárszó, Morva Judit

 

Az előadások után közvetlenül kérdéseket lehet feltenni az előadóknak,

Óránként mindig 10 perc szünet.

A filmművészet témájához két este vetítéseket tartunk.

Aug. 25, péntek este: Eizenstein Patyomkin páncélos (magyar változat)

Aug. 26, szombat este: Dovzsenko FÖLD (angol felirattal)

 

Nagyterem

13.15–14.45 Egy lépéssel az utolsó előtt. Szakszervezet-ellenes támadások a világban, Európában és itthon:

Levezető elnök: Somi Judit, a SZAB aktivistája.

Meghívottak: Szöllősi Istvánné, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának volt elnöke, Hercegh Mária (vasutas), Balogh Béla (Vasas), Demeter László (MASZSZ Nógrád), Földiák András (SZEF), Mezei Zsolt (Dunaferr), Király András (HVDSZ), Rabi Ferenc (Bányász)

         Egyeztetés alatt.

 

Duna-terem

13.15–14.45 Lukács György forradalomelmélete

Előadók: Budai Gábor filozófus, PhD-hallgató ELTE BTK, Kiss Viktor ideológiakutató.

Egyeztetés alatt.

 

14.45–15.00 Szünet

 

Nagyterem

15.00–17.00 Világgazdasági-világpolitikai helyzet és hatásai a félperiférián, különösen Kelet-Európában és Magyarországon

Levezető elnök: Artner Annamária

Előadók: Farkas Péter közgazdász, a Marx Károly Társaság elnöke,

Melegh Attila szociológus, Olekszandr Sztepanovics Todorov ogyesszai újságíró, Szergej Markel, békeaktivista. Anyiszonyan Klára, SZAB-aktivista konszekutív orosz–magyar tolmácsolásával

https://www.youtube.com/watch?v=8Apj7EvjJaQ&index=3&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

17.00–17.15 Szünet

17.00 órától Döntsd a tekét, ne siránkozz! Lengőtekeverseny a bejáratnál. Nevezés a regisztrációs pultnál vagy a helyszínen: A felkészülés és a verseny folyamatos. Mindenkinek három dobása lehet: Vezeti: Debreceni János, a SZAB aktivistája.

 

Nagyterem

17.15–18.15 József Attila és a szocialista forradalom

Közreműködik: Vámos Éva, MagyarDipló Baráti Kör elnöke.

Előadó: Simor András költő, író, műfordító,az Ezredvég főszerkesztője.

https://www.youtube.com/watch?v=ifxPTBjUbcM&index=1&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

Duna-sziget terem

18.30-19.30 Bábelőadás, Soproni András társulatának bemutatója

https://www.youtube.com/watch?v=_GIY8B9EajI&index=7&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL

 

19.30–20.15 Vacsora

        

         Nagyterem

20.15–21.15 Kulturális program

A Tér-Köz Társaság produkciója

https://www.youtube.com/watch?v=60M4RJhjka0&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=jD9mlx_kw6w&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=vThto-eBDGI&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=6

  1. rész: Szocialisták

Benjámin László, József Attila, Ladányi Mihály, Baranyi Ference és Vas István műveiből.

  1. rész: Stílusparódiák

Zenés, szórakoztató összeállítás.

         21.30–22.30 Bódi László- (Cipő-) emlékóra

Összeállította: Baki Ferenc, a SZAB aktivistája.

 

Pinceklub

22.30-tól Pincebuli

DJ: Baki Ferenc

 

Duna-sziget terem

22.30–24.00 Filmklub

Bevezeti: Kovács Ilona. Dovzsenko FÖLD (angol felirattal)

 

Augusztus 27. vasárnap

 

Duna-terem

9.00–11.00 Feminizmus az illiberális demokráciában

Levezető elnök: Artner Annamária közgazdász, az ATTAC Tudományos Tanácsának elnöke.

Előadók: Antoni Rita, a Nőkért főszerkesztője, Morva Judit, a SZAB aktivistája, a Magyar Dipló főszerkesztője, Hortobágyi Anna közgazdász, Adamik Anna az ELTE TTK volt tudományos főmunkatársa.

Egyeztetés alatt.

 

Duna-sziget terem

9.00–10.00 Rendszerváltás és privatizáció

Levezető elnök: Debreceni János SZAB-aktivista.

Előadók: Szanyi Tibor EP-képviselő, Szász Gábor főiskolai tanár, Kovács Kikova László marxista közíró, Bartha Eszter, az ELTE Kelet-Európa tanszékének tanára.

Egyeztetés alatt.

 

Nagyterem

10.00–11.00 Pártelnökök vitája. Molnár Gyula (MSZP) és Vajnai Attila (Európai Baloldal-MMP 2006)

Levezető elnök: Hegyi Gyula újságíró, volt Európai Parlament-i képviselő, az MSZP Baloldali Tömörülés Platform elnöke.

https://www.youtube.com/watch?v=60M4RJhjka0&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=14

11.00–11.15 Szünet

11.15–13.00 Mi a teendő a választásokig? Kerekasztal-beszélgetés

Levezető elnök: Droppa György SZAB-aktivista

Előadók: Vajnai Attila, az Európai Baloldal-MMP2006 elnöke, Zollai András, a Balpárt elnöke, Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró, Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, Kabai Domokos, Rab László újságíró.

Egyeztetés alatt.

 

13.00–13.15 Szünet

 

13.15–14.00 Sajtótájékoztató

Felelős: Róna Judit, a SZAB aktivistája.

        

         13.15–14.00 Ebéd

 

14.00–14.15 Szünet

 

14.15–16.00 Háborúk – menekültkérdés – bevándorlás – kivándorlás. Baloldali V4-együttműködés

Levezető elnök: Benyik Mátyás, a SZAB aktivistája.

Előadók: Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró, Melegh Attila szociológus, Vajnai Attila, az Európai Baloldal-MMP 2006 elnöke.

https://www.youtube.com/watch?v=FnuvH1SIMfQ&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=13

 

16.00–16.15 A fesztivál zárása. Vajnai Attila, az Európai Baloldal-MMP2006 elnöke, Droppa György, a SZAB aktivistája.

+

Világgazdasági világpolitikai helyzet Ukrajnában

Szergej Markhel ukrán békeharcos és Olekszandr Sztepanovics Todorov ogyesszai újságíró előadása

https://www.youtube.com/watch?v=CRFB5lBd3xM&list=PL-AogVJMjTkD5EMmkv7CyPGK-o29t9wBL&index=5

 

 

 

horány 2016 sorminta 9elem k

 

A Baloldali Sziget Fesztivál címe: Regatta Szabadidőközpont, Horány, Parti út 16.

Megközelítés. Távolsági buszjárattal Budapest-Újpest városkaputól Dunakeszi, horányi révig (20 perces menetidő).

Figyelem! A buszok döntő többsége Dunakeszi sportpálya állomásig viszi utasait, nem kanyarodik el a révhez. A sportpályától a rév 900 méterre van. (https.//www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=2005)

A Szentendrei-szigetre komppal lehet átjutni. Onnan tízperces sétával (550 méter) érhető el a szabadidőközpont.

Autóval. A Dunakesziről induló autós- és gyalogoskomppal vagy Szentendre irányából a tahi hídon keresztül is be lehet jutni a Szentendrei-szigetre (Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor érintésével).

 Térképek a szálláshelyekről.

2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

Szolidaritás

A szervezők várják a gépkocsival érkezők jelentkezését, akik hajlandók utasokat felvenni és a fesztivál helyszínére vinni.

Kompmenetrend

Indulási időpontok Dunakeszi Rév utcából:

Hétköznap

Szombat–vasárnap

Óra

Perc

Óra

Perc

5

35, 55

   

6

15, 35, 55

6

35

7

15, 35, 55

7

15, 35, 55

8

15, 35, 55

8

15, 35, 55

9

15, 35, 55

9

15, 35, 55

10

15, 35, 55

10

15, 35, 55

11

15, 35, 55

11

15, 35, 55

12

15, 35, 55

12

15, 35, 55

13

15, 35, 55

13

15, 35, 55

14

15, 35, 55

14

15, 35, 55

15

15, 35, 55

05

15, 35, 55

16

15, 35, 55

16

15, 35, 55

17

15, 35, 55

17

15, 35, 55

18

15, 35, 55

18

15, 35, 55

19

15, 35, 55

19

15, 35, 55

20

15, 35

20

15, 35

 

Indulási időpontok Horányból

Hétköznap

Szombat–vasárnap

Óra

Perc

Óra

Perc

5

25, 45

   

6

05, 25, 45

6

25

7

05, 25, 45

7

05, 25, 45

8

05, 25, 45

8

05, 25, 45

9

05, 25, 45

9

05, 25, 45

10

05, 25, 45

10

05, 25, 45

11

05, 25, 45

11

05, 25, 45

12

05, 25, 45

12

05, 25, 45

13

05, 25, 45

13

05, 25, 45

14

05, 25, 45

14

05, 25, 45

15

05, 25, 45

05

05, 25, 45

16

05, 25, 45

16

05, 25, 45

17

05, 25, 45

17

05, 25, 45

18

05, 25, 45

18

05, 25, 45

19

05, 25, 45

19

05, 25, 45

20

05, 25

20

05, 25

A Dunakeszi–Horány-komp jegyárai

Típus

Ár (Ft)

Felnőtt

300,-

Gyermek (6–14), nyugdíjas

200,-

Kerékpár (vezető nélkül)

250,-

Utánfutó, lakókocsi

900,-

Motorkerékpár (vezető nélkül)

800,-

Személygépkocsi (vezető nélkül)

900,-

65 éves kor felett

Díjtalan

 

 

A Baloldali Sziget Fesztivál részvételi költségei

Péntek–szombat–vasárnap (2 éjszakai szállás, 7 étkezés, üdülőhelyi díj, regisztráció): 12 ezer Ft.

Péntek–szombat vagy szombat–vasárnap (1 éjszakai szállás, 5 étkezés, üdülőhelyi díj, regisztráció): 9000 Ft.

Egy nap szállás nélkül (2, ill. 3 étkezés, regisztráció): 2000 Ft.

Sátorban: 1 nap 2500 Ft, 2 nap 4000 Ft, 3 nap 5000 Ft (szállás, étkezések, regisztráció).

Regisztrációs díj (étkezés és szállás nélkül – büfé van): Napi 500 Ft.

 

Elhelyezés. 4–6–8 személyes szobákban.

Jelentkezni lehet: somijudit@yahoo.fr

Előleg fizetendő (a bankszámlaszámot e-mailben közöljük):

Gondod van? Segítségre van szükséged? Nehezedre esik a tájékozódás? Eltévedtél? Szolidáris fuvart keresel? Hívd a SZAB-aktivistákat:

Benyik Mátyás    +36/30/2524326

Droppa György   +36/30/7001372

Morva Judit                  +36/70/4587037

Róna Judit           +36/30/3361182

Róna Péter           +36/70/6148862

Somi Judit           +36/30/8557975

Somi Klára          +

Vajnai Attila                 +30/30/2242955

 

 

Könyvajánló: feminista újhullám

A nőmozgalmak modern kori történetét a 19 század végétől ismerik el egyértelműen feminista mozgalomként. Azóta hol előre lendült, hol megtorpant a nők jogait zászlajára tűző, ám szinte mindig haladó eszméket képviselő mozgalom. A téma szakértői a nőmozgalom fejlődését elemezve ma három nagy feminista hullámról beszélnek, de vannak, akik már egy negyediket is emlegetnek. A világméretű globalizációval ugyanis újfajta hátrányok és kihívások érték a nőket, a nőmozgalmakat.

E kötetben a feminizmus nagyon sokrétű legújabb hullámának bemutatásával foglalkozunk, ezen belül is a radikális baloldali mozgalmakkal kapcsolatot tartó marxista hagyományú feminizmussal. Szerzőink újságírók, filozófusok, szociológusok, politológusok, tanárok − férfiak és nők, külföldiek és magyarok - akiknek egyetlen közös ismérve, hogy magukénak vallják a radikális, baloldali, haladó eszmeiségű feminista mozgalmak ideológiáját és követeléseit. Sőt, némelyikük nőmozgalmi aktivistaként, élharcosként tevékenykedik.

A tanulmányokból, az interjúkból, és a nemzetközi feminista kongresszusokon elhangzott beszédek írott változataiból egyértelműen kiderül, hogy megújulóban van a feminista mozgalom. Már túlléptek a korábbi polgárjogi követeléseken, és kitörési pontokat keresnek a Nyugat és Kelet nőtársadalmát egyaránt sújtó új rabszolgaság felszámolására. Folyik a kapitalizmus legújabb válsága által okozott jelenségek elemzése, a gyarmatosítás következményeinek kiértékelése. Éledeznek és sajátosan modern szellemiséget mutatnak a muzulmán nőmozgalmak. Újfajta eszmélkedés, ráébredés és iránykeresés érzékelhető a marginalizálódott, nyomor szintre visszavetett volt szocialista országokban, az itteni feminista aktivisták megszólalásaiban.

A kötetben mintegy kakukktojásként, mégis a témához szorosan illeszkedve foglal helyet két tanulmány: az egyik a magyar nőmozgalom történetének egy hosszabb periódusát mutatja be, a másik egy „feminista kiáltvány”, egy izgalmas, feminista kritikával megfogalmazott szakértő filmelemzés.

Meggyőződésünk, hogy e könyv megjelentetésével jelenlegi bonyolult világunk megértését, és persze a megoldások keresését segítjük. A gondosan összeválogatott írásokat abban a reményben ajánljuk olvasóink figyelmébe, hogy további gondolatokat serkentsenek, vagy épp aktivitásra, cselekvésre sarkalljanak.

Megvásárlás módja:

A könyv sajnos (vagy szerencsére) elfogyott, így nem lehet megvenni. De olvasható a "köteles" könyvtárakban, így az OSZK-ben és a KSH könyvtárában is.