Dietrich Bonhoeffer, az ellenálló -konferencia (IV.9.)

Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkészt 1945. április 9-én halálra ítélték és felakasztották a flossenbürgi koncentrációs táborban. Ezen a napon és a következő napokban Hitler személyes parancsára végezték ki mindazokat a Német Birodalomban fogva tartott politikai foglyokat, akik kapcsolatban álltak bármelyik, a Führer ellen megkísérelt merénylettel. A megtorlás áldozatai között Bonhoeffer mellett ott volt fiatalabb bátyja és két sógora is. Halála 70. évfordulója alkalmából, 2015. április 9-én, emlékkonferenciát rendez a Wesley János Lelkészképző Főiskola.

 

 A konferencián az ellenálló Bonhoeffer személyét, történetét és teológiáját fogjuk megvizsgálni.

 

 Hogyan viszonyult a Harmadik Birodalom a kereszténységhez?

Hogyan született a protestáns Hitvalló Egyház?

Hogyan viszonyult a Hitvalló Egyház a zsidóüldözéshez?

Milyen felismerések és belső változások vezették Bonhoeffert a Hitvalló Egyház közösségébe? Miért vallott a Hitvalló Egyház fővonalához képest radikálisabb nézeteket?

Hogyan támogatta teológiája és spiritualitása az ellenállást?

Hogyan fogalmazódik meg írásaiban az erőszakmentes ellenállás lehetősége?

Miért csatlakozott a katonai ellenálláshoz?

Ellenállóként ragaszkodott-e az erőszakmentesség elveihez?

Mit tudunk meg róla, az ellenállóról, a börtönben írt novellái, versei, levelei alapján?

Tanulhatnak-e tőle a mai ellenállók?

 

Előadással március 20-ig lehet jelentkezni a konferencia szervezőjénél, Csepregi Andrásnál (csepregi.andras@lutheran.hu), a részvételt pedig a WJLF Rektori Hivatala regisztrálja március 30-ig.