A konferencia résztvevőinek közös javaslatai

A régi-új társadalmi rend terméke Kelet-Közép-Európában a sokmilliónyi munkahely megszűnése, a piaci kereslet szűkössége, a szegénység és a kirekesztés. (Ma pl. Magyarországon a lakosság harmada él a létminimumon vagy az alatt, a családok negyedének van 90 napon túli közüzemi tartozása, soktízezren újra éheznek.) A globális válság is bizonyítja: fenntarthatatlan az a (neoliberális) kapitalista modell, amely leépíti a jóléti rendszereket, kiélezi a társadalmi különbségeket, tönkreteszi természeti környezetünket. Az állam ne az önmagában is erős tőkét segítse, hanem a kiszolgáltatottakat, a nagy többség boldogulását!

Javaslataink a következők.

1.                 A szegénység és kirekesztés csökkentésének, majd megszüntetésének elsődleges eszköze a munkahelyteremtés, a teljes foglalkoztatás. A piac által meghatározott foglalkoztatás mellett és ellenében támogatni kell az alternatív munkapiac erősödését, a közösségi termelési és értékesítési formákat, a szociális alapú szövetkezést, a hasznos közfoglalkoztatási lehetőségek szélesedését. Az alkotmányban a védett tulajdonformák között legyen a közösségi tulajdon is! Csökkentett munkaidővel több munkahelyet!

2.                 Meg kell erősíteni az állami munkaügyi ellenőrzések szerepét, hogy megállítsuk a fekete foglalkoztatást, kiszűrjük a rabszolgaságot és a rabszolgabéreket, a munkaügyi szabályok megsértését. A szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb formája a munkahelyteremtés, akár a rövid távú profitérdek ellenében. Ez növeli az állam adóbevételeit és csökkenti kiadásait.

3. A nyugat-európai országok gyakorlatának megfelelően, az összes kelet-közép-európai országban is be kell vezetni a helyi viszonyoknak megfelelő szociális minimumjövedelmet (beleértve a táplálkozáshoz, közüzemi - víz, csatorna, energia - minimumszolgáltatáshoz, ingyenes oktatáshoz és egészségügyhöz, öregségi gondoskodáshoz való jogot), amely megszabja az elszegényedés alsó korlátját. A szociális minimumot alkotmányos garancia erősítse meg! A rászorultaknak a támogatás ne megalázó kérvényre, hanem alanyi jogon járjon!

4. A legmegrendítőbb a gyermekszegénység, a gyermekéhezés, a nők kiszolgáltatottsága, a családok szétesése. A gyermekszegénység elleni és a családsegítő programok csak komplex, általános szegénységmegszüntető szemlélettel és egyenlősítő oktatási rendszerrel hozhatnak eredményt. Első lépésként legalább napi háromszori, minőségi étkezést kell biztosítani a rászoruló gyermekeknek!

5.                 A lakhatás legyen az Alkotmányban is garantált jog, hogy minden embertársunk Ember maradhasson.

6.                 Erősen progresszív jövedelemadót és luxusfogyasztási adót kell bevezetni az egyenlőtlenségek felső határának korlátozása érdekében, ami egyben segítené az szociális rendszerek finanszírozási problémáinak csökkentését.

7.                 A társadalmi és lakóhelyi szegregáció, a gettók megszüntetésének legfőbb feltétele ugyancsak a munkaalkalmak teremtése, a területfejlesztés, a falusi/helyi önerőre támaszkodó közösségi-szolidaritási termelési közösségek létrehozása.

8.                 A többségi társadalom cigányokkal és szegényekkel szembeni kirekesztő magatartása az általános létbizonytalanságból táplálkozik. A közhatalom ne a szegények ellen alkalmazzon aránytalan büntetőpolitikát, hanem a szegénység ellen harcoljon! A közhatalmi ágak következetesen szerezzenek érvényt a rasszizmus és kirekesztés elleni törvényeknek, ha kell, szigorítsák azokat! Minden eszközzel fel kell lépni az egyre szélesebb körben és egyre riasztóbb mértékben megjelenő közöny, szolidaritáshiány ellen, a romákat sújtó rasszizmus és a szélesebb szegényellenesség populista irányzataival szemben.

9.                 A családok egy negyede adósságcsapdában vergődik. Ezt részben a közüzemi díjak részben a bankhitelek okozzák. Mivel az adósságcsapdából nincs gazdasági kiút, ezért a kormánynak kell fellépnie az adósok védelmében. Ennek érdekében a tőkeérdeket ki kell szorítani a közszolgáltatásokból és korlátozni kell a bankok adósellenes fellépését. Valósan meg kell szüntetni az uzsorahitelezést (Provident és magánuzsorások), és engedélyezni kell, hogy a polgármester kitilthassa a játékgépeket.

10.             Baloldali politikánk alapja a diszkrimináció mentes, befogadó társadalom megvalósítására való törekvés. A fogyatékos emberek teljes jogú polgárai legyenek a közösségeinknek. Eszközként alkalmaznunk kell a pozitív diszkriminációt az oktatás és a munka világában egyaránt.

NE CSAK A TŐKE ÉRDEKÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK, HANEM A LAKOSSÁGNAK FONTOS, UN. GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS JOGOK IS LEGYENEK EURÓPAI SZINTŰEK! EURÓPAI UNIÓS SZOCIÁLPOLITIKÁT!