Program

3logo

Hogyan lettünk szegények?

Közéleti konferencia

a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve jegyében

Kossuth Klub (Budapest VIII. Múzeum u. 7.)

2010. november 4–6.

A TIT Kossuth Klub Egyesület, a Le Monde diplomatique és a transform! magyar és kelet-közép-európai szerkesztőségei, a Magyar Szociális Fórum Hálózat, valamint az Eszmélet folyóirat  közös rendezvénye

a Budapesti Francia Intézet támogatásával

A konferencia nyelve: magyar és francia, szinkrontolmácsolással

A rendszerváltozás óta az Európai Unió keleti zónájának tagállamaiban élő közel 100 millió ember élete radikálisan megváltozott. A robbanásszerű változás egyik legláthatóbb eleme (nálunk is) a korábban szociálisan viszonylag egyenlő és egységes társadalom szétszakadása. Utcáinkon a hivalkodó gazdagság látványát elgyötört koldusok, hajlékuktól és emberi méltóságuktól megfosztott embertársaink nyomora teszi elviselhetetlenné. A lakosság egytizede él mélyszegénységben – számukra nem látszik kiút a kirekesztettségből –, míg a lakosság egyharmada szegény. Az elmúlt években az ő helyzetük is romlik: a közüzemi számlák és a kényszerűen felvett banki hitelek kifizethetetlen törlesztőrészletei folytán több mint másfél milliónyian, a magyar családok mintegy negyede került adósságcsapdába, miközben a világgazdasági válság elhúzódása miatt aligha várható, hogy a közeljövőben mérséklődik a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság.

A kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság, a reménytelenség nyomasztó politikai következményekkel jár együtt. Újra megjelentek a háború előtti időket idéző erőszakos, rasszista, ordas eszmék, amelyek fiatalok százezreit vonzzák és taszítják az országok, nemzetek számára pusztítással és pusztulással fenyegető zsákutcába.

Az elmúlt két évtized során a tőkés centrumokból levezényelt sokkterápiás átalakulás után ugyanakkor annak is mutatkoznak már jelei, hogy országaink lakossága kezd magára találni, s megpróbálja saját kezébe venni sorsának irányítását. A tőkerendszer-ellenes társadalmi baloldal a térség országai közötti összefogás megteremtésére törekszik. E cél jegyében hívtuk meg konferenciánkra a Le Monde diplomatique és a transform! kelet-európai szerkesztőségeinek munkatársait, akik magyar szakemberek és civil, közéleti szereplők részvételével, szándékunk szerint, közös állásfoglalásban fogalmazzák meg javaslataikat a szegénység megszüntetéséről, a társadalmi együttélés fenntartásáról.

 

A rendszerváltozás óta az Európai Unió keleti zónájának tagállamaiban élő közel 100 millió ember élete radikálisan megváltozott. A robbanásszerű változás egyik legláthatóbb eleme (nálunk is) a korábban szociálisan viszonylag egyenlő és egységes társadalom szétszakadása. Utcáinkon a hivalkodó gazdagság látványát elgyötört koldusok, hajlékuktól és emberi méltóságuktól megfosztott embertársaink nyomora teszi elviselhetetlenné. A lakosság egy tizede él mélyszegénységben – számukra nem látszik kiút a  kirekesztettségből –, míg a lakosság egyharmada szegény. Az elmúlt években az ő helyzetük is romlik: a közüzemi számlák és a kényszerűen felvett banki hitelek kifizethetetlen törlesztőrészletei folytán 7-800 ezer ember került adósságcsapdába, miközben a  világgazdasági válság elhúzódása miatt aligha várható, hogy a közeljövőben mérséklődik a munkanélküliség és az alulfoglalkoztatottság.

A kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság, a reménytelenség nyomasztó politikai következményekkel jár együtt. Újra megjelentek a háború előtti időket idéző erőszakos, rasszista, ordas eszmék, amelyek fiatalok százezreit vonzzák és taszítják az országok, nemzetek számára pusztítással és pusztulással fenyegető zsákutcába.

Az elmúlt két évtized során a tőkés centrumokból levezényelt sokkterápiás átalakulás után ugyanakkor annak is mutatkoznak már  jelei,  hogy országaink lakossága kezd magára találni, s megpróbálja saját kezébe venni sorsának irányítását. A  tőkerendszer-ellenes társadalmi baloldal a térség országai közötti összefogás megteremtésére törekszik. E cél jegyében hívtuk meg konferenciánkra a Le Monde diplomatique és a transform! kelet-európai szerkesztőségeinek munkatársait, akik magyar szakemberek és civil, közéleti szereplők részvételével közös állásfoglalásban fogalmazzák meg javaslataikat a szegénység megszüntetéséről, a társadalmi együttélés fenntartásáról.Program

2010. november 4., csütörtök 14 h 30–16 h 30

Megnyitó

Lugosi Győző történész, egyetemi docens (ELTE), a TIT Kossuth Klub elnöke, az Eszmélet felelős szerkesztője, a Le Monde diplomatique magyar kiadása szerkesztőbizottságának tagja

Köszöntő

Andor László közgazdász, az Európai Bizottság foglalkoztatási, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa

Az Európa 2020 stratégia és a szegénység elleni küzdelem

Francis Wurtz, tiszteletbeli Európa Parlamenti képviselő, az Egységes Bal–Északi Zöldek parlamenti csoport volt elnöke

A szegénység elleni európai stratégia célkitűzései és korlátai


Lakner Zoltán szociológus, az Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága politikai főtanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Vitéz János Kar tanszékvezető docense

A magyar kormány társadalmi felzárkóztatási stratégiája


Rabi Ferenc, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökségének tagja, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke

A munkahelyteremtés mint a szegénységellenes küzdelem sarokpontja


Elisabeth Gauthier, az Espace Marx (Párizs) igazgatója, a Transform! szerkesztőbizottságának tagja

A szegénység Európában: elszigetelt jelenség vagy mély társadalmi probléma?


Kérdések, válaszok, vita

Morva Judit közgazdász, a Le Monde diplomatique magyar kiadása főszekesztője

Zárszó

 


2010. november 5, péntek

10–13 h

A szociális válság kialakulásának gazdasági és politikai háttere a rendszerváltozás utáni Magyarországon és Kelet-Közép-Európában

Moderátor: Czöndör Gyula, a Szociális Charta titkára

Artner Annamária közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa

A szegénység oka

Morva Judit

Hogyan tért vissza a szegénység Magyarországra


Venko Kanev történész, egyetemi tanár, Université de Rouen, a Le Monde diplomatique bolgár kiadása főszerkesztője

A szegénység eredete Kelet-közép-Európában

Ana Bazac filozófus, Universităţii Politehnica (Bukarest)

Az 1989 utáni romániai baloldal és az elszegényedés: néhány elméleti megjegyzés

Kérdések, hozzászólások, vita

Kávészünet

Scheiring Gábor közgazdász, szociológus, MTA Politikai Tudományok Intézete

Fejlődési zsákutca: a működőtőke vezérelte növekedés kifulladása

Anne-Cecile Robert, a Le Monde diplomatique nemzetközi kiadásokért felelős igazgatója

A szegénység ábrázolása a médiában

Uladzislau Piatnitsa – a Le Monde diplomatique belarusz kiadása szerkesztője

A Világbank szerepe a szegénység megbélyegzésében Fehéroroszországban

Hozzászólások, kérdések, vita

Ebédszünet

14 h 30–18 h

A létbiztonság megrendülése: prekárius foglalkoztatás és munkanélküliség, a lakhatási és közüzemi költségek növekedése, adósságcsapda

Moderátor: Morva Judit

Hegyi Gyula újságíró, Andor László kabinetjének szegénységért, társadalmi befogadásért felelős tagja

Energia és szegénység

Kalmár Szilárd szociálpolitikus

Szegények és túlélési alternatívák

A Város Mindenkié csoport

A lakhatás jogáról

Monika Karbowska feminista aktivista, politológus, Európai Feminista Kezdeményezés egy Másféle Európáért

A női szegénység Európában

Hozzászólások, vita

Kávészünet

Mélyszegénység és etnicitás (cigánykérdés), a szegények közhatalmi megbélyegzése, a szociális feszültségek kriminalizációja

Moderátor: Artner Annamária

Farkas Péter közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa

A mélyszegénység dimenziói és a rasszizmus Magyarországon

Gábos András szociológus, Társadalomkutatási Intézet Zrt.

Gyermekszegénység az Európai Unióban és Magyarországon

Németh György közgazdász, szociológus

Cigányok, múlt, jövő, értelmiségi szerepvállalás

Binder Mátyás történész, kulturális antropológus, tanár

A szegénység-kérdés „elicigányosodása” – a cigánykérdés kulturalizálása

Czöndör Gyula

A „monoki modell”

Donáth László evangélikus lelkész, Csillaghegy-békásmegyeri evangélikus gyülekezet,

Iványi Gábor metodista lelkész, a Wesley János lelkészképző főiskola rektora,

az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke

Egyház és szegénység

Hegyi Gyula

Összegzés


2010. november 6., szombat

10–13 h

A konferencia résztvevőinek egyeztetett javaslatai a szegénység felszámolására Kelet-Közép-Európában

 

moderátor: Tamás Gáspár Miklós


5logo