Beköszöntő

Örömmel tudatjuk a kedves Olvasóval, hogy 2009. októbertől újraindítottuk a Le Monde Diplomatique magyar változatát. Egyelőre, igaz, csak interneten lehet olvasni minket, de ha meglesz rá az igény, nem fogunk elzárkózni a nyomtatott változattól sem.

A Magyar Diplo régi számaiban megjelent cikkek egy részét az Olvasó az archívumban találja, és ugyanitt találja – egy hónap múltán – az új verzióban közölt cikkeket is.

A Le Monde Diplomatique Európa egyik leggyakrabban olvasott és idézett lapja, cikkeit jól összeforrott, sok külső szakembert és újságírót rendszeresen foglalkoztató csapat írja és szerkeszti. A cikkek és elemzések szellemi szabadsága és bátorsága szinte példa nélkül áll a világon, a lap még véletlenül sem ír le soha olyat, hogy egy véres háborút valahol „a nép érdekében vagy a demokrácia megteremtéséért indítanak”! Sohase mossák össze a környezetvédők álláspontját az autó- és a vegyipar érdekeivel, és nem akarják soha senkivel sem elhitetni, hogy a hitelezők érdekében hozott rendelkezések megoldhatják az adósságcsapdában vergődők kilátástalan helyzetét.

A lap jó hírnevét és sikerét a jelenleg uralkodó neoliberális elvektől következetesen eltérő jól informált elemzéseinek köszönheti.

A Diplónak sok lelkes és hűséges olvasója van szerte a világon; aligha véletlen, hogy 25 nyelven, hetvenhét különböző kiadónál jelenik meg.

Reméljük, Magyarországon is gyorsan meg fogjuk találni azokat az igényes olvasókat, akiknek ezt a lapot szánjuk, és akik nélkül aligha lett volna értelme a lapot újraindítani.

Kellemes böngészést és tartalmas időtöltést kívánunk!

A Magyar Diplo szerkesztő csapata

HARCUNK

A Le Monde diplomatique idestova húsz éve hangoztatja a gazdasági forgószél eljövetelét, amely most tönkreteszi a szerkesztőségeket és elnépteleníti az újságárusító helyeket. Mivel az okok elemzése nem véd meg a következményektől, a Le Monde diplomatique is megérzi a zord időjárás hatásait. Persze kevésbé, mint más lapok, ugyanakkor másféleképpen: sem a túlélése, sem a függetlensége nincs veszélyben, a fejlődéséhez szükséges eszközök azonban hiányoznak. Annak érdekében, hogy továbbra is megvilágosíthassuk a jövőt, hogy kivehessük a részünket a különböző eszmék vitájából, végül pedig hogy eljuttathassuk új olvasókhoz is a látásmódunkat és a világról alkotott felfogásunkat, felhívással fordulunk Önökhöz.

 

Bővebben...

Brutális átalakulás, prostituálódás minden szinten

 

Képzeljük el, hogy a világot immáron nem az árucikk és az ára primátusa szabja meg! Ebben az esetben az újságírónak már semmilyen komolyabb oka sem lenne ragaszkodni ahhoz, hogy cikkeit továbbra is papírra nyomtassák, majd teherautókkal a hírlapterjesztő vállalatokhoz szállítsák, esetleg postán az előfizetőknek feladják. Az internetnek köszönhetően még könnyebben is közzé tudná tenni információit, elemzéseit az egész világ olvasói számára; egy szempillantás alatt eljuthatna hozzájuk, olcsóbban, s adott esetben a hanganyagot, képeket, hivatkozásokat is csatolhatna.

Bővebben...

Bitek, atomok, neuronok és gének

AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK VÁRATLAN KÖZELEDÉSE - Amikor a bitek, atomok és neuronok  BANG-ot csinálnak!

A technológiai konvergencia, mint a kapitalizmus legfelső szakasza?

A kémia, a biológia, a fizika, a számítástechnika, a robotika, stb., egyesítve a nanotechnológia által, együtt káprázatos lehetőségek felé mutat. Egyesek a rákgyógyítás új irányát, míg mások a félelmetes, miniatürizált bombák, vagy a pillangók átváltozását élő, pilótanélküli repülőkké lehetőségét festik elénk. Végül megint mások megalomániás álmaikkal jönnek, mint a klimaváltozás megállítása légköri beszórásával....

Bővebben...

Lehet-e szembeszállni a leghangosabb lobbival?

Az amerikai elnök, Barack Obama erőfeszítése a közel-keleti békefolyamat újraindítására az izraeli miniszterelnök, Benjamin Nétanyahu ellenállásába ütközött, aki nem hajlandó leállítani a telepesek gyarmatosítási gyakorlatát. Pedig, az amerikai közel-keleti stratégia középpontjában továbbra is az izraeli-palesztin konfliktus megoldása áll. Ennek sikere, legalábbis részben – az izraeli jobboldal politikáját nem támogató – új zsidó lobby befolyásától függ. Első konferenciájuk október 25-én kezdődik.

Bővebben...

Gladstone, egy közepes ausztrál város a válságban

vilagvalsag
A világválságnak lassan vége lesz, mondja Dominique Strauss-Kahn… kivéve a munkanélküliséget.” Részlet kérdés. Ausztráliában a foglalkoztatási helyzet alakulása nagyon is fontos probléma. Annyira, hogy emiatt, az egészségügyi és környezetvédelmi szempontok sokszor háttérbe szorulnak. Mint Gladstone-ban.

Bővebben...

Zapatisták – divatjamúlt emberek?

Latin-Amerikában a baloldal kormányoz

A Legfelsőbb Bíróság közreműködésével, a mexikói kormány szabadon engedett augusztus 13-án húsz paramilitaristát, akik 1997-ben meggyilkoltak ötvennégy indiánt, Actealban a Chiapas-ban. Bujtatott formában, de továbbra is üldözik a zapatistákat, akik „lentről és balról” továbbra is ellenállnak, megvalósítják az „autonómiát”, de egy kissé magukra maradtak a mexikói politika színpadán.

Bővebben...

Csak kerülgetik a neolib katyvaszt…

A „G”-knek – az államok alkalmi alakzatainak - mostani felszaporodása nem annak-e a jele, hogy nem akarnak szembenézni a tőkés rendszer megingásával, amelynek a pénzügyi, monetáris, energetikai, élelmezési és ökológiai válság csupán egy-egy komponense? A Pittsburgh-ban szeptember 24-25-én összeült G20 bolygónk új direktóriuma kíván lenni. Márpedig nem rendelkezik a szükséges legitimitással, sem a világ csődbe jutott szervezési módját felváltó projektummal. 

Bővebben...

Tervnélküli Európa a Balkánon

2003 júniusában a Tesszaloniki csúcsértekezlet kifejezte az összes balkáni ország európai uniós csatlakozási „szándékát”. Hat évvel később a bővítési folyamat lényegében egy helyben toporog, s nem csak az Unió intézményi válsága, hanem mindenekelőtt a világgazdasági válság következtében. Miközben az EU integrációt már tíz éve, mint egyetlen politikai lehetőséget mutatták fel lehetőségként, aközben az érintett országok veszélyes zsákutcába futottak be.

Bővebben...

Bűnök, titok, CIA

A Központi Hírszerző Ügynökség (Central Intelligence Agency, CIA), a virginiai Langley-ben lévő központjában az előcsarnok baloldali falára János evangéliuma egyik verssorának hatalmas feliratát gravírozták: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.”

Bővebben...

A klímaváltozás körüli alkudozások lényegéről

Földünkön nyolcszázezer éve nem érte el ezt a szintet a CO2 koncentrációja: megközelíti a 385 ppm-et (parts per milliont, a légkör 385 milliomodrészét). Ez a CO2 növekedés nem a természeti ciklusok következménye. Miközben az Ember szüntelenül merít a természet erőforrásaiból, telurikus hatalommá vált és bolygónk alapvető ciklusait kezdi befolyásolni: beléptünk az antropocén, az emberi hatás alatt álló geológiai korba, amelyben az emberiség képes a Föld éghajlatának megváltoztatására.

Bővebben...

Lassú menetelés a leszerelés felé

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége Chartájának szellemében a leszerelés az ENSZ egyik központi célkitűzése és számtalan kezdeményezésnek a forrása (lásd a bekeretezett szöveget). Ennek megfelelően az ENSZ leszerelési ügyekkel foglalkozó irodájának megbízatása, amely most tette közzé évkönyvének 33. kiadását, kiterjed a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására, a vegyi és biológiai fegyverekre vonatkozó szabályok betartatására, valamint a hagyományos fegyverek leszerelése terén végzendő munkára. Az iroda az ENSZ legfőbb munkaeszköze ezen a területen, a Leszerelési Konferenciával egyetemben, amely az e téren folyó tárgyalásoknak az egyetlen multilaterális instanciája.

Bővebben...

A harmadik évezred gladiátorai

Régen, Rómában, a gladiátorok színielőadás keretei között harcoltak az életükért, a nézők legnagyobb gyönyörűségére. Az ilyen szórakozások azóta megszűntek, helyükre a kötött szabályok szerint vívott sportmérkőzések léptek, mint a boksz, a birkózás és más harcművészeti küzdősportok. Így volt ez egészen az 1990-es évekig, amikor a médiavállalkozások, új piacok után kutatva, újra felfedezték maguknak a cirkuszi játékokat: megszülettek az ultimate fighting, a harc a végsőkig versenyek.

Bővebben...

Ha megélhetéssé válik a politika

Franciaországban, a baloldali szivárvány pártjai immár tartósan kiszorultak az országos hatalomból, így kénytelenek helyhatósági bázisaikra, illetve választott képviselőik hálózatára támaszkodni. A pártok mára már beletörődtek ebbe a helyzetbe, hiszen ez végül is sok, kiosztható képviselői pozíciót biztosít számukra. A Szocialista Párt, a Francia Kommunista Párt és a Zöldek is választási gépezetté alakultak át, a különböző – járási, megyei, regionális – helyhatósági szinteken nagyon is hatékonyak, viszont a több ezer, szakmailag jól képzett politikus-tisztségviselő szerepe és érdeke vált a pártok politikai stratégiájának meghatározó elemévé. Messze már az az idő, amikor a baloldal még harcolt az ellen tendencia ellen, hogy a képviselők szakmai feladatnak tekintsék a választott funkciókat. Az osztályharc helyébe a pozíciókért folytatott harc lépett, melynek következtében a baloldali pártok fokozatosan elszakadnak bázisuktól és hagyományos támogatóiktól (munkások, alkalmazottak, tanárok). Miközben e rétegeket súlyosan érinti az állandó létbizonytalansággal fenyegető foglalkoztatási formák terjedése, és a válság már a neoliberális dogmákat is kikezdte, a politikai viták helyére a vezetők közötti személyi harc, és a választási taktikázás lépett.

Bővebben...