hu | fr | en | +
Accéder au menu

Csődbe mehet-e egy állam?

Nem mi fogjuk megfizetni a ti válságotokat” – ezzel a jelszóval tüntetnek Athénban február vége óta. Egymást követik a sztrájkok a megszorító intézkedések ellen. A jelszó megfelelne az izlandiaknak is, akik felháborodottan tiltakoznak az ellen, hogy velük fizettessék ki a bankok összeomlása miatt örökölt óriási tartozást. De megfelel a spanyol tiltakozó mozgalmaknak is, mert ott a nyugdíjkorhatár megemelését szeretné a kormány kikényszeríteni. És megfelel azoknak a millióknak is, akik elveszítették állásukat a gazdasági válság következtében. A szociális kiadások „stabilizálását” követelő IMF, a Nemzetközi Valutaalap ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az európai helyreállítás is „nagyon fájdalmas lesz”.

JPEG - 342.3 kio

Egy háztartással vagy egy vállalattal ellentétben az az állam, amely végképp nem képes kifizetni adósságait… egyszerűen csak nem fizet többé, s mégsem tűnik el emiatt sem a cégjegyzékből, sem a Föld színéről – vagyis vagyonát nem számolják fel hitelezői kártalanítása fejében. Egy háztartás esetében a csőd felszámolással végződik: eladják az adott család kastélyát és ezüstjeit, hogy kifizethessék a lehetőségekhez mérten az alkalmazottaknak járó utolsó bért, illetve a vendéglősnek, a közjegyzőnek vagy a bankárnak járó tartozást. De képzelje el az olvasó, mi történik egy szegénységi küszöb alatt élő háztartásban. Egy vállalat csődje esetén eladják (ahogy lehet) a gépeket, az épületeket, a szabadalmakat, a gépkocsiparkot stb., hogy kielégítsék (inkább rosszul, mint jól) a szállítókat, a bankárokat, az egyéb hitelezőket és a fizetés nélkül maradt munkásokat, alkalmazottakat.

Szemben egy nehézségekkel küzdő vállalkozással – amely nemigen tudja rendbe hozni szénáját azzal, hogy éppen akkor emel árat, amikor ügyfelei elhagyják, és amely nem mindig képes (bizonyos határon túl) csökkenteni a termelési költségeket sem – az állam meghatározott politikai eszközökkel rendelkezik, hogy elhárítsa a fizetésképtelenség katasztrófáját. Vagy úgy, hogy növeli a bevételeit, vagy úgy, hogy csökkenti, összepréseli kiadásait. Egyensúlya helyreállításához a bevételi oldalon elegendő lenne növelni az adókat, mégpedig „jó irányzékkal”. Azaz az új adókat a leggazdagabb, a legtöbbet megtakarító (1) társadalmi rétegekre kelleni kivetni, amelyek gyakorlatilag az állam hitelezői: ily módon a fogyasztás sem esne vissza.

A leggazdagabbak megadóztatása azt jelentené, hogy megszüntetnék a neoliberális időszak úrbér jellegű jogát, amely szabad választást kínál a jómódú osztályoknak a nem fogyasztásra fordított többlet jövedelmeik felhasználását illetően: vagy adó fizetésére kellene fordítani a többletet, vagy az államadósság finanszírozásával járadékot kellene szedni az államtól – ami értelemszerűen szükségessé válik, mihelyt lemondanak az elsőként említett megoldásról. Elég maga a megfogalmazás, hogy megértsük: a jómódú osztályok megadóztatásának emelését mint megoldást az európai kormánykörök a végsőkig el fogják utasítani.

Ha kizárjuk a bevételi oldal növelését, ha lemondunk az adók behajtásáról, az államnak csak egy lehetősége marad, hogy rendet vágjon a közkiadásokban (és szükségképpen a közszolgáltatásokban) a bérek, a nyugdíjak és a köztisztviselők számának csökkentésével illetve az állami megrendelések lefaragásával. Most ezen az úton haladunk. De ez bizonyára nem lesz elég. Ha Franciaországban például két nyugdíjba vonuló tisztviselőt csak egynek a felvételével pótolunk – az évente 500 millió euró megtakarítását eredményezi… De hát mit ér ez, ha egybevetjük a vendéglátóiparnak nyújtott ÁFA-csökkentés évi 3 milliárdos bevételkiesésével, vagy a 25 milliárdnyi mentességgel, amit az állam a munkaadók társadalombiztosítási járulékának befizetésére határozott el?

Már elképzelhető a köztartozások meg nem fizetése

Ha az adókedvezményeken túl tovább tart az adóbevételek stagnálása – amelyet a mély depresszióval küzdő, globalizált pénzügyi rendszer által fenntartott mérsékelt gazdasági növekedés okoz –, ma már egyáltalán nem lehetetlen, hogy leáll a köztartozások visszafizetése, nemcsak Görögország, de Spanyolország, Portugália, Olaszország, Itália, Franciaország, az Egyesült Királyság, Japán, de még az Egyesült Államok vonatkozásában is. Annál is inkább, mivel ebben a kérdésben a döntés nem az egyes államok pénzügyi helyzetének racionális vizsgálatán alapul, hanem azon, hogyan értékelik a kialakult helyzetet a hitelezők és a spekulánsok. Ha ők valószínűsítik a gazdasági összeomlást (semmit sem élveznek jobban, mint az ilyen fogadásokat), olyan adásvételi mozgásokat indítanak el, amelyek valóban létrehozzák a várt hosszt vagy besszt, amire fogadásaikat alapozták. Ily módon a köztartozások kamatlábának emelkedése (ezt nevezik „a kötvénypiac összeomlásának”) nagyrészt egy önbeteljesítő beharangozás következménye, amelynek kézzelfogható következményeként a spekulánsok megnyerik az eredeti fogadást.

Ami az államokat illeti: az a pillanat természetesen nem szerepel a közgazdasági tankönyvekben, amikor úgy ítélik meg, hogy az eladósodottság és az adósságszolgálat (kamatok és törlesztések) elérték a kritikus tömeget – illetve pont fordítva: még elkerülhetőnek látszik a fizetésképtelenség –, a felhalmozott és önmagától növekvő deficitnek, illetve a kamatok elvárt növekedésének valamilyen kombinációjaként. Ez a pont függvénye a társadalmi és politikai elviselhetőség küszöbének, amely tolerálja minden ellenállás nélkül az állam termelési kapacitásának a lerombolását, miközben eleget tesz az adósság magánkamatai kifizetésének. Fernand Reynaud tétele szerint a pohár túlcsordulása előtt ez néha „bizonyos időt” vehet igénybe.

De amikor beáll a küszöbérték, a fizetésképtelenség már nincs túl messze. Hacsak nem lép közbe sürgősen a Nemzetközi Valutaalap – ami Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke szerint „megalázó” lenne, utalva ezzel Görögország esetére –, már csak egy lehetőség marad: pénzteremtéssel finanszírozni a csődbe került államot. A „posztkeynesi” amerikai közgazdász, Thomas Palley szerint az Európai Központi Bank, az EKB felruházhatná magát olyan jogosultsággal, hogy a köztartozások egy részét pénzkibocsátással finanszírozhassa. Ezzel a joggal – hogy tehát kölcsönt vehetnének fel az EKB-tól, olyan pénzt, amelyet ez alkalommal hoznának létre – az eurózóna országait ruháznák fel éves kvóták alapján, figyelembe véve az egyes országok fontosságát és konjunkturális helyzetét. (2) Ez egyfajta „automatikus stabilizátor” lenne. A Jean-Claude Trichet úr vezette intézmény olcsó kölcsönöket nyújtana az államoknak – ez hasonlítana arra, amikor olcsó kölcsönöket nyújtott a csődbe került bankoknak 2008-ban és 2009-ben.

A lényegét tekintve különben helytálló javaslatban kényelmetlen, hogy az EKB statútumát pontosan úgy fogalmazták meg, hogy megtiltsák neki a tagállamok közvetlen refinanszírozását, megakadályozva ezzel mindenféle „lazának” tekinthető költségvetési műveletet – de úgy látszik, az alkalmazott módszer ezen a ponton sem igen hatásos…

Létezik minden bizonnyal más út is. Anélkül, hogy vindikálnánk magunknak a Nagy Vezír (3) tanácsadójának szerepét, melyet hasznosan tölt be a Goldman Sachs, az európai országok rákényszeríthetnék a területükön működő bankokat, hogy refinanszírozzák a nehéz helyzetbe jutott államokat. Az államadósság lejártakor, a bankok kötelesek lennének jegyezni az újonnan kibocsátott államkötvényeket. A bankok lépnének tehát a járadékos finanszírozók helyébe, és maximált kamatlábon nyújtanának hitelt az államoknak. Ezzel a kényszerkölcsönnel tulajdonképpen csak arra kényszerítenék a szamarat, hogy egy kicsit többet igyon, mint amennyire szomjas, és egy kissé savanyúbb vizet a kelleténél.

Az eurózóna pénzintézetei 1 000 milliárd euró összegű hitelállományt halmoztak fel a különböző közintézményeknek (államok, régiók, állami intézmények) nyújtott hitelekből, és 1 500 milliárd összegű az államkötvény-állományuk. Ez nyolcszorosa- tízszerese a görög államadósság egész összegének. (4) Ily módon a pénzintézetek, amelyeket általában igencsak vonzanak az állampapírok (ezek valamikor rizikómentesek voltak, mindaddig, amíg maguk a bankok nem zúdítottak minden kockázatot a gazdaság és az államok nyakába), most visszakapnák a nekik visszajárót.

Ha szerény mértékben is, a bankok hozzájárulnának az általuk okozott károk helyrehozásához

Ez a megoldás egyszerű és ráadásul több haszna is lenne. Lehetővé tenné az EKB-nak, hogy betartsa a saját szabályait azzal, hogy nem lépne fel közvetlen hitelezőként, miközben a megoldás végső soron mégis csak ilyesmi lenne. Azzal, hogy a bankok kényszerítve lennének a görög vagy más adósságok megvásárlására, legalábbis refinanszírozásért részben kénytelenek lennének az EKB-hoz fordulni. Fedezetül jó besorolású értékpapírokat kellene átadniuk az EKB-nek, amelyek között ott lennének az eurózónához tartozó egyes államok adósságkötvényei, melyeket máris birtokolnak és rendszerint használnak is a frankfurti központi bank refinanszírozásához. (5) Eszerint ez a megoldás sem lehetetlen.

A javaslat második előnye, hogy egyféle reciprocitást teremtene a bankok és az államok között: az államok masszívan beavatkoztak és megmentették a bankokat, most a bankok találnának alkalmat arra, hogy hálából segítséget nyújtsanak az államoknak (így lenne kerek a történek azoknak, akik szeretik az erkölcsi meséket…). Végezetül: mivel a művelet nem megy költségek nélkül, ezzel a pénzügyi válság számlája, legalábbis részben, visszakerülne kiváltóihoz, a válság okozóihoz. Egyébként anélkül, hogy ezzel túlzottan megterhelné őket. Mert – mint azt a közgazdászok általában elismerik – a költségvetési hiány növekedésének felerészben a pénzügyi válság az oka (a gazdasági növekedés lelassulása és az ebből következő adóbevétel-kiesések révén), az államadósság maximált kamataival (amit a bankok mint bevétel-elmaradást élnének meg), a bankok, ha szerény mértékben is, de hozzájárulnának az általuk okozott károk helyrehozásához.

A járadékosok nem lelkesednek saját likvidálásukért

Mindazonáltal egy ilyen intézkedés (amit józan belátással határozottan a politikai paletta jobbközép oldalán helyezhetnénk el) végső soron egy sor ok miatt kevés sikerrel láthatna napvilágot, melyek eléggé távol állnak a gazdasági megfontolásoktól: az eljárást inflációgerjesztőnek ítélnék, és ezért a mai monetarista ortodoxiával összeegyeztethetetlennek; a tőkejáradékosok elvetnék, mivel saját likvidálásukat látnák benne; Európa északi és déli országainak érdekellentétei is belejátszanának stb.

Ilyen körülmények között a végső fázis is elképzelhető: az adósság törlesztésének megtagadása. Azok az államok, amelyek nem képesek finanszírozni magukat még szemérmetlenül magas kamatokkal sem, végső soron eldönthetik, hogy megszabadulnak a teher egy részétől anélkül, hogy ezzel megszűnnének államok lenni. Az adósság elengedésének mértékét azután meg lehetne tárgyalni a hitelezőkkel (de kik is ők, és hol is vannak?), vagy kényszerintézkedésként az esedékes tartozások egy részét nem törlesztenék, vagy néhány negyedéven keresztül nem fizetnék meg a kamatokat (az elmaradás pótlásának reménye nélkül). Azt tanácsolnánk azonban, szívből, ha már egyszer eljutottunk a végsőkig, ne játsszuk meg magunkat, és tagadjuk meg a teljes adósságtörlesztést. Hiszen bármilyen mértékű is a „gyalulás”, az elkövető mindenképp tartósan meg fogja őrizni rossz fizető hírnevét. És mivel ezt a partit nem százszor ismétlik meg, legalább a leghasznosabb eredménnyel végződjön.

Azzal, hogy a megfulladás előtt álló állam egy csapásra felszámolja adósságát, azonnal oxigénhez jut, mégpedig a hitelezőinek fizetett kamatok évi summájának mértékében. Másképp fogalmazva: visszatérhet normális életfeltételeihez, ha a megvalósuló megtakarítás nagyjából azonos folyó deficitjével. (6) A hitelezők oldalán persze ez nehéz pillanat lenne: hiszen egy húzásra kell kifizetniük a húsz éven át felhalmozott adóhátralékukat, amikor azokat a kormányokat támogatták, amelyek hitelt vettek fel tőlük, ahelyett hogy megadóztatták volna őket.

(1) 2003-ban Franciaországban a leggazdagabb háztartások 20%-a jövedelmének harmadát takarította meg, szemben az összes többi háztartás 10%-os eredményével. (Forrás: Comptes nationaux, Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris, 2009; www.insaee.fr.

(2) „Euroland is Being Crucified Upon Ist Own Cross of Gold”, Financial Times Economists’ Forum , www.ft.com

(3) A bank – úgy tűnik – hármas játékot űzött: segített a görög államnak abban, hogy adósságát úgy prezentálja, mint amely megfelel az európai követelményeknek; másfelől tanácsokkal látta el Athént arra nézve, hogyan lehetne finanszírozni adósságát (feltárva a kínai utat, ami lehetővé tette annak megvilágítását, hogy a helyzet katasztrofális), és végül: ugyanakkor emelkedésre játszva foglalt állást a görög adósság fizetési rizikó szerződéseivel (CDS) kapcsolatosan. Fej: én nyerek, írás: te veszítesz!

(4) ECB Monthly Bulletin, Frankfurt, 2010. január.

(5) 2009 decemberében az EKB 333 milliárd közkötvény birtokában volt. ECB Monthly Bulletin, 2010. január.

(6) A CFO-news 2010. február 12-ei számában idézett tanulmány szerint (http://www.cfo-news.com), amennyiben a görög adósság kamatlába elérné a 8%-ot, és maga az adósság a GDP 140%-át, a kamatteher elérné a GDP 9%-át – azaz jóval meghaladná az évi deficit nagyságát, amellyel Görögország számolhatna, mihelyt a recesszió mélypontján túljutott. Melyik állam mondana le arról, hogy a GDP 9%-ának megfelelő összeget nyerjen évi költségvetésében, és egyben, egy csapásra, ismét a költségvetés betartásának modelljévé váljon? Válasz: hát ilyen lenne a neoliberális állam.

Laurent Cordonnier

Sipos János

Megosztás