MEGSZORÍTÁSOK a különböző országokban

A pénzügyi válságra válaszul a 2010 óta, hivatalosan bejelentett vagy már meghozott megszorító intézkedések a különböző országokban - Görögországban, Írországban és Portugáliában

sz.lo

Görögország

Közalkalmazottak

-         a bérek befagyasztása vagy csökkentése(egyes esetekben max. 20 százalékos mértékben)

-         a 13. és 14. havi bér eltörlése

-         150 000 munkahely megszüntetése 2014-ig (700 000-ből)

Nyugdíj

-         átlagosan 7 százalékos nyugdíjcsökkentés

-         a nyugdíjkorhatár felemelése 60-ról 67 évre, 2014-ig

Társadalombiztosítás

-         megszüntettek többféle jövedelemkiegészítő támogatást: a tartós álláskeresőkét, az alacsony jövedelműekét, a nyugdíjasokét és a parasztgazdákét stb.

-         csökkentették a fogyatékkal élők támogatását

Adózás

-         13 százalékkal megemelték az ÁFÁt (így 23 százalékos lett)

-         jövedelemtől függően 1–4 százalékos „szolidaritási” különadót vezettek be, a közalkalmazottaknak egységesen 3 százalékot

-         „sürgősségi” adót vetettek ki a nagy értékű ingatlanokra, a jachtokra és a kerti medencékre.

Privatizáció (2012-ig)

-         állami földek kiárusítása a turistaövezetekben

-         a nemzeti telefonvállalat, az OTE további tíz százaléknyi részvénycsomagot ad el meghatározó részvényesének, a Deutsche Telekomnak

-         a teljes állami tulajdon értékesítése Posta Bankban (34 százalék), a Pireai Kikötőben (75 százalék) és a Szaloniki Kikötőben (75 százalék)

-         az állami tulajdon egy részének privatizálása a lottóvállalatban, a gáz- és áramszolgáltatókban, bányákban, autópályákban, a postavállalatban stb.

Írország

Közalkalmazottak

-         15 százalékos bércsökkentés a tanároknál és a rendőrségnél

-         25 000 munkahely megszüntetése (a 250 000-ből)

-         felvételi stop a közalkalmazottaknál

-         költségvetési megszorítások 10 milliárd euró összegben 2014-ig, miközben az állami költségvetés bevétele 31 milliárd volt.

Nyugdíj

-         a közalkalmazott nyugdíjasok esetében 4 százalékos csökkentés az évi 12 000 euró feletti nyugdíjaknál

-         a nyugdíjkorhatár felemelése 65-ről 66-ra 2010-ben és 68-ra 2018-ig

Társadalombiztosítás

-         az egészségügy és a szociális ellátórendszerek kiadásainak 25 százalékos csökkentése 2014-ig

Adózás

-         a jövedelemadó növekedése

-         Különadó bevezetése a széndioxid-kibocsátás, a vízfogyasztás és a tulajdon után

-         Az ÁFA felemelése 19,6-ról 21 százalékra 2013-ig, és 23 százalékra 2014-től

Munkajogi változások

-         A minimálbér csökkentése 11,6 százalékkal


Portugália

Közalkalmazottak

-         bérbefagyasztás

-         a nyugdíjba menők felét pótolják csak új felvételekkel

-         a magas jövedelmű köztisztviselők és az állami vállalati vezetők bérét 5 százalékkal csökkentik

-         a közigazgatásban 1, az önkormányzatoknál 2 százalékos leépítés

-         a nyugdíjkorhatár felemelése 62-ről 65 évre

-         a havi 1 500 eurónál magasabb nyugdíjak csökkentése (összesen 445 millió euró értékben)

Társadalombiztosítás

-         a szociális minimumjövedelem csökkentése,

-         a munkanélküli segély összegének és folyósítási idejének csökkentése

-         az oktatási és egészségügyi kiadások csökkentése

Adózás

-         a jövedelemadó 1,5 százalékos növelése

-         az ÁFA 21-ről 23 százalékra nőtt

-         az évi 2 millió eurós árbevételnél nagyobb forgalmú vállalatok nyereségadójának növelése: összesen 300 millió euró többletbevételt várnak ettől

-         ingatlanadó emelése, ettől is 300 millió euró többletbevételt várnak

-         a szociális juttatások megadóztatása, ettől szintén 300 millió euró többletbevételt várnak

-         a cigaretta, a gépjárművek és az áramfogyasztás adójának emelése, ettől 400 millió euró többletbevételt várnak

Privatizáció

Állami vállalatok értékesítése az energia-, a közlekedési, a kommunikációs és a biztosítási szektorban, 5,5 milliárd euró értékben

Forrás: Damien Millet és Eric Toussaint (szerk.), La dette ou la vie, [Adósság vagy élet] CADTM/Aden, Brüsszel, 2011.