hu | fr | en | +
Accéder au menu

Kuba: Fontolva haladás

JPEG - 55.8 kio

Április 16-19 között tartották Havannában a Kubai Kommunista Párt VII. Kongresszusát, amelyen a 670.000 párttag képviseletében mintegy ezer küldött és 280 meghívott vett részt. Az új Központi Bizottságnak, a korábbi 116 helyett 142 tagja van, akiknek a kétharmada a forradalom győzelme, 1959 után született. A nők aránya 44 százalék. A KB tagjainak átlag életkora: 54 év. Öt új személy került a 14 tagú Politikai Bizottságba, akik között három nő szerepel. A hadsereg meghatározó szerepét jelzi, hogy a PB tagjai között kilenc magas rangú katona található. A folyamatosságot biztosítja, hogy Raúl Castro megőrzi első titkári és Machado Ventura másodtitkári tisztségét. A „történelmi generációhoz” tartozó több más vezető is 2021-ig megtartja pártfunkcióját. Raúl Castro 2018 februárjában azonban megválik az államfői és a minisztertanács elnöki megbízatásától és várhatóan átadja helyét az 55 éves Miguel Diaz-Canel jelenlegi alelnöknek. A generációváltás érdekében az első titkár javasolta, hogy a jövőben a KB új tagjainak az életkora ne haladja meg a hatvan, magas tisztségek esetén a hetven évet.

A Kongresszus témái között kiemelt helyet foglaltak el a gazdasági kérdések és a tőkés környezet erősödő fellazítási tevékenysége. A korábban megkezdett kiigazítási politikának megfelelően az állami szektor aránya 2010-15 között 81-ről 71 százalékra csökkent. Raúl Castro kijelentette, hogy „nem reform, hanem kiigazítás történik a gazdaságban, mivel a forradalom alapvető céljai nem változtak”. Hangsúlyozta, hogy a „magánvállalkozások kiegészítő szerepet töltenek be, és az állami szektor a jövőben is meghatározó marad”. A mikro- és kisvállalkozások a szocialista rendszer részét képezik. A vagyonosodásnak és a tulajdon halmozásának azonban korlátokat kell szabni, mert gyengítik a társadalom egységét. A kubai vezetés egyelőre határozottan elutasítja a gazdaság kínai illetve vietnami mintára történő liberalizációját egy erős magánszektor kialakulását.

A tervek között szerepel, kísérleti jelleggel az ipari és a szolgáltató jellegű szövetkezetek kialakítása is. Bírálta a kettős pénzrendszer megszűntetésének az elhúzódását és a bürokratikus ügyintézést. A Kongresszus döntést hozott a 2030-ig tartó gazdasági és társadalmi fejlesztési terv irányelveiről, amit széleskörű vita után a Központi Bizottság fog jóváhagyni.

A párt első titkára elutasította azokat a neoliberális elképzeléseket, amelyek az állami szektor privatizációját és sokkterápiát követelnek. Hangsúlyozta, hogy meg kell akadályozni a korrupciót és az árnyékgazdaság kialakulását valamint a tőkés rendszeren alapuló fogyasztói társadalom idealizálását. A szocialista vívmányok lebontása érdekében, az USA elsősorban a fiatalokat, az értelmiséget és a magánvállalkozókat célozta meg. „Nem vagyunk naivak, nem becsüljük le a hatalmas külső erők befolyását, felforgató tevékenységét, akik ellen higgadtan és megelőzéssel kell küzdeni”. A pártvezető kiállt a Kubai Kommunista Párt, az „élcsapat” vezető szerepének a megőrzése mellett.

Havanna határozottan visszautasít minden beavatkozást az ország kül- és belpolitikájába. Raúl Castro szerint, ha bármilyen megosztás alakulna ki a társadalomban az a szocializmus, a forradalom és nemzeti függetlenség ügyének bukásához vezetne. A kongresszus záróülésén felszólalt a 90 éves Fidel Castro is, aki hitet tett a szocialista, kommunista elkötelezettsége mellett.

A Kubai Kommunista Párt Kongresszusa egy olyan időszakban zajlott, amikor az USA és a különböző jobboldali csoportok kísérlet tesznek a latin-amerikai haladó kormányok megdöntésére és elvesztett befolyásuk visszaszerzésére. Ezt a folyamatot látjuk Argentínában, Venezuelában, Brazíliában és másutt is. Barack Obama havannai beszédei azt mutatták, hogy Kuba is a célkeresztben van. A jelenlegi helyzetben a stabilitás megőrzése és a szocialista út folytatásának egyik biztosítéka, hogy Raúl Castro és más pártvezetők mandátumának meghosszabbítása. Az idő fogja megmutatni, hogy a jövőben változó vezetés megtudja-e őrizni és a továbbfejleszteni a forradalmi generáció örökségét.

Gábor Tamás

Megosztás