Könyvajánló: Jason Stanley: Így működik a fasizmus

Fasizmus boritokep v2 002

„Megteremtettük saját mítoszunkat. A mítosz: hit, szenvedély. Nem szükséges, hogy a mítosz valóság legyen… A mi mítoszunk a nemzet, a mi mítoszunk a nemzet nagysága! És ennek a mítosznak, ennek a nagyságnak – amelyet teljes valósággá akarunk alakítani – mindent alárendelünk.”
(Benito Mussolini 1922-ben a nápolyi Fasiszta Kongresszuson) 

Könyvében Jason Stanley a „fasiszta” szót az olyan etnikai, vallási, kulturális ultranacionalizmus címkéjeként használja, amelyben a nemzetet az annak nevében megszólaló tekintélyelvű vezető a saját személyében képviseli.  

„Ezt a könyvet figyelmeztetésként írtam a fasiszta politikáról, mindenekelőtt annak a retorikának a veszélyéről, amely a közbeszédbe beszivárogva, félelmet és haragot szítva igyekszik etnikai és vallási megosztottságot gerjeszteni.” Kiemeli: a fasizmus elleni harc nem egyetlen döntő ütközet, sokkal inkább örökre szóló demokratikus elköteleződés. 

Stanley nagyívű elemzése a rabszolgatartó Egyesült Államoktól és az európai gyarmatbirodalmaktól a fasiszta Olaszországon és a náci Németországon át a délszláv háborúkon és a ruandai népirtáson keresztül a napjainkban egyre inkább előretörő szélsőjobboldali nacionalista rezsimekig vizsgálja a fasiszta retorika szolgálatába állított eszközöket –a valóság felszámolását, az áldozati tudat felszítását, a törvény és rend politikáját, a szexuális szorongás kiélezését. Bemutatja, hogyan erősíti egymást kölcsönösen a teljhatalmú vezető alá rendelt társadalmi berendezkedés, a hierarchikus vállalati szerkezet és a patriarchális családmodell. 

 

Jason Stanley a filozófia Jacob Urowsky professzora a Yale Egyetemen. A nyelvtudományra és a kognitív tudományokra is építő munkája Noam Chomsky szerint új lendületet adott a politikai filozófiának. 

Stanley társadalmi kérdésekkel foglalkozó írásai rendszeresen jelennek meg a The New York Times, a The Washington Post, a Boston Review és a The Chronicle of Higher Education hasábjain. 

Öt könyv szerzője, amelyek közül a Knowledge and Practical Interests 2007-ben elnyerte az Amerikai Filozófiai Egyesület könyvdíját, a How Propaganda Works pedig 2016-ban az Amerikai Kiadók Egyesületének PROSE-díját filozófia kategóriában. Így működik a fasizmus – a „mi” kontra „ők” politikája című könyvét a most megjelenő magyar kiadással együtt eddig tizennégy nyelvre fordították le. 

https://jason-stanley.com/, https://twitter.com/jasonintrator