A vidék tudatos leépítése

M E G H Í V Ó

Rendszerváltás – ezt akartuk? című beszélgetésre

Beszélgetéssorozatunk 2016 első rendezvényének témája: 

A vidék tudatos leépítése

A népszámlálási adatok szerint Magyarországon a városi lakosság aránya 2011-ben elérte a 69,5 százalékot, és további növekedést mutat. 

Eközben a vidéki lakosság életkilátásai ellehetetlenednek, életlehetőségeinek leépülnek és a városban élők kilátásai is gyengülnek.

A vidéken maradottak kénytelenek szembenézni többszörösen hátrányos helyzetükkel a bevásárlástól a közegészségügyön, az oktatáson át minden egyéb közszolgáltatásig, azok árában, hozzáférésében.

A vidéki, különösen a kistelepülési jövedelmek alacsonyabbak, mint a városiak. Ennek ellensúlyozására a mai élethelyzetben keveset jelent, hogy az ott élők meg tudják szervezni önellátásuk egy részét. 

Az Európai Unió politikájában a városok a gazdasági aktivitás „oszlopaiként” a vidékpolitikát a regionális és a mezőgazdasági politikába gyömöszölték, de hogyan néz ki mindez Magyarországon?

Miközben az EU kötelezi Magyarországot a földpiac liberalizációjára, még a végrehajtás előtt kormányközeli spekulációs gazdasági érdekcsoportok, árverezések útján megszerzik az értékes földeket. Ez a vidéken élők számára visszafordíthatatlan, végzetes következményekkel jár.

Mi a célja a kormány intézkedéseinek? Megmaradhatnak-e a falvak helyhez kötött speciális és specifikus életükkel és értékeikkel, gazdasági tevékenységükkel? Mit kell újragondolni, és mit kell megakadályozni?

 

A beszélgetés időpontja:2016. január 23. szombat, 10.30-tól 14 óráig.

Helyszín:Budapest VI. Városligeti fasor 46. (Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete – BDSZ)

 

Témák és előadók, 20-20 percben:

Józsa István országgyűlési képviselő az iparpolitikáról ad képet,

Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár a közegészségügy gondjairól,

Tanács István újságíró pedig a munkahelyek felszámolásáról,

Totyik Tamás oktatáskutató a kistelepülési iskolák felszámolásáról és annak hatásáról.

... https://www.youtube.com/watch?v=I4ausE5jslk&feature=youtu.be

 

Vitavezető: Somi Judit

Az előadások után kérdéseket lehet feltenni és véleményt mondani.

A program – a már megszokott módon - kultúrával kezdődik: Kertész Péter színművész szavalatával, s a program végén pedig fellép a Ságvári Endre Ének- és Szavalókórus.

 

Ismét lesz hozom–megosztom piknik.

Az esemény után a Ságvári Endre Ének- és Szavalókórus próbát tart, amire mindenkit nagy szeretettel és lelkesedéssel várunk.

A rendezvény költségeihez szolidaritási – 100-500 Ft – támogatást kérünk.

vasgyár2