A konferencia résztvevőinek közös állásfoglalása

Kategória: Ipari katasztrófák árnyékában - Kapcsolódó cikkek
Találatok: 3517

A konferencia résztvevőinek közös állásfoglalása

(tervezet)

a katasztrófák okairól, megelőzésük lehetőségeiről és társadalmi kezelésükről

A kérdés aktualitását néhány legújabb baleset húzza alá: a Japánt sújtó többszörös katasztrófa, amely azonnal felújította az atomerőművek alkalmazásával kapcsolatos világméretű vitákat. Bennünket tavaly a vörösiszap katasztrófája érintett súlyosan. A nagy balesetek között említhetnénk az olaszországi Sevesót, az indiai Bhopalt, vagy a Toulouse melletti AZF vegyipari kombinát felrobbanását, nem beszélve Csernobilről, amelynek árnyát a mai napokban fájó aktualitással vetíti elénk a Fukusimai katasztrófa.

 

A nagy ipari balesetekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések, rendszerek kutatása, az e veszélyekkel és kezelésükkel, megelőzésükkel kapcsolatosan az utóbbi időben több oldalról megfogalmazott problémák figyelembe vétele - segíthet a konferencia témájához tartozó széles kérdéskör feltérképezésében.

A hozzáértő szakemberek felvetése szerint, három alapvető körülmény járul hozzá a bekövetkezett nagy ipari balesetekhez.

1.      Először is, a sok vállalatnál uralkodó – ha úgy tetszik – „feudális” viszonyok: az, hogy az üzemmenet nem átlátható, nem veszik figyelembe a biztonságiak figyelmeztetéseit, a döntéseknél nem egyeztetnek, nem veszik számba a munkások, technikusok, mérnökök tapasztalatait.

2.      Másrészt az a tény, hogy ezeknél a vállalatoknál a profitérdek az elsődleges, ez határozza meg az igénybe vett erőket, kvalifikáltságot, a biztonságra fordított eszközöket, és ennek következménye a vállalatoknál uralkodó rossz szociális légkör.

3.      Végül a balesetveszélyt növeli a közszolgálatok rendelkezésére álló eszközöknek az elégtelensége, a munkaügyi ellenőrzés gyengesége, a tűzoltóság hiányosságai, a különböző szolgálatok és a vállalatok együttműködésének, összetartásának gyengesége.

Ennek alapján vázolják fel a hozzáértő szakemberek az ipari vállalatok biztonságának növeléséhez szerintük szükséges teendőket. A válasznak – húzzák alá - természetesen mindenkor meg kell felelnie az adott objektum konkrét sajátosságainak, állandónak és átlátszónak kell lennie. Igénybe kell venni, úgy a vállalaton belül, mint környezetében minden érdekelt fél közreműködését és szakmai hozzáértését. Nem engedhető meg semmiféle szakadás a vállalat és a felügyeletért és segítségért felelős szervezetek között. Különösen fontosnak tartják a dolgozók, de a környezetben élő lakosság bevonását az üzem működésébe, egy bekövetkező baleset kezelésébe. A kérdéssel foglalkozók aláhúzzák: minden résztvevő szaktudására szükség van, legyen az vezető beosztású, egyszerű munkás, tűzoltó – netán az adott területen működő választott személy. A számos helyen akadályt jelentő vállalatvezetői nyomással szemben, biztosítani kell a különböző beosztású dolgozók beavatkozási jogát. A biztonsági feladatokkal megbízott káderek státuszát ki kell egyértelműen alakítani. Ott, ahol veszélyes vegyipari vagy más vállalatok működnek (az olaszországi Seveso is ennek példája volt), biztosítani kell a helyi választott testületek információhoz jutásának és beavatkozásának a jogát. Ebből a szempontból is figyelmet kell fordítani az alvállalkozások rendszerére is, valamint az üzemen belüli, illetve üzemrészek közti szállítási rendszerekre, amint arra éppen a legújabb, a fukusimai katasztrófa körülményeire vonatkozó most feltáruló adatok is rávilágítanak.

Végezetül egyes szerzők nélkülözhetetlennek tartanák egy az ipari biztonsággal foglalkozó kutató központnak a felállítását, illetve a nukleáris ügyekkel megbízott ügynökséghez hasonlatosan egy az ipari biztonsággal foglalkozó országos szervnek a felállítását. Ehhez kapcsolódva – az ismert nagy ipari katasztrófák tapasztalatából kiindulva – felvetik, hogy adott esetben a nagy biztonsági kockázatokat felvető üzemek elköltöztetése, a városrendezés átalakítása, egy Európai, netán Világméretű Iparbiztonsági Szervezet létrehozása is szükségessé válhat. Egyszóval, jóval nagyobb és koordinált figyelmet szükséges fordítani az ipari biztonság kérdéseire.

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések