Howard Zinn 100 – könyvbemutató (XII.28.)

z

Howard Zinn 100 – könyvbemutató

Száz éve született Howard Zinn történész-aktivista-író, akinek „A People's History of the United States” (Az Egyesült Államok története alulnézetben) című műve új irányt mutatott a történetírásnak, és Noam Chomsky szerint „egy egész nemzedék lelkiismeretét megváltoztatta”.

Az évforduló alkalmából a Bordeaux melletti Théâtre le Levain (Kovász Színház) Zinn két könyvét jelenteti meg magyarul: Zinn három színdarabját, Schilling Árpád ajánlásával, valamint „Az amerikai birodalom története alulnézetben” című grafikus (képregényszerű) történelemkönyvet.

Zinn műveiben a történelem legszerényebb szereplői kapnak szót: a Wounded Knee-i mészárlást túlélő indiánok, a szökevény rabszolgák, a spanyol–amerikai háború fekete katonái, a sztrájkoló, majd fegyvert fogó ludlow-i bányászok, a radikális szakszervezetek szervezői, a pacifista fellépésükért bebörtönzött háborúellenes aktivisták, a polgárjogi mozgalom harcosai, a dezertőr katonák, az amerikai birodalom kiépítéséért folytatott háborúk áldozatai, az államtitkok közérdekű felfedői – mindazok, akik kimaradtak az elnökökre, iparmágnásokra, hős katonákra összpontosító szokásos narratívákból. Az elfelejtettek, az elnyomottak, a nemzet ellenségének kikiáltottak nézőpontján keresztül értjük meg a birodalmi szemléletet és a hatalom működését – és azt, hogy mindkettőnek sarokköve a történetírás.

2022. december 28., szerda, 17:00

Gólya

Budapest, Orczy út 46-48, 1089

 

Könyvajánló: Jason Stanley: Így működik a fasizmus

Fasizmus boritokep v2 002

„Megteremtettük saját mítoszunkat. A mítosz: hit, szenvedély. Nem szükséges, hogy a mítosz valóság legyen… A mi mítoszunk a nemzet, a mi mítoszunk a nemzet nagysága! És ennek a mítosznak, ennek a nagyságnak – amelyet teljes valósággá akarunk alakítani – mindent alárendelünk.”
(Benito Mussolini 1922-ben a nápolyi Fasiszta Kongresszuson) 

Könyvében Jason Stanley a „fasiszta” szót az olyan etnikai, vallási, kulturális ultranacionalizmus címkéjeként használja, amelyben a nemzetet az annak nevében megszólaló tekintélyelvű vezető a saját személyében képviseli.  

„Ezt a könyvet figyelmeztetésként írtam a fasiszta politikáról, mindenekelőtt annak a retorikának a veszélyéről, amely a közbeszédbe beszivárogva, félelmet és haragot szítva igyekszik etnikai és vallási megosztottságot gerjeszteni.” Kiemeli: a fasizmus elleni harc nem egyetlen döntő ütközet, sokkal inkább örökre szóló demokratikus elköteleződés. 

Stanley nagyívű elemzése a rabszolgatartó Egyesült Államoktól és az európai gyarmatbirodalmaktól a fasiszta Olaszországon és a náci Németországon át a délszláv háborúkon és a ruandai népirtáson keresztül a napjainkban egyre inkább előretörő szélsőjobboldali nacionalista rezsimekig vizsgálja a fasiszta retorika szolgálatába állított eszközöket –a valóság felszámolását, az áldozati tudat felszítását, a törvény és rend politikáját, a szexuális szorongás kiélezését. Bemutatja, hogyan erősíti egymást kölcsönösen a teljhatalmú vezető alá rendelt társadalmi berendezkedés, a hierarchikus vállalati szerkezet és a patriarchális családmodell. 

 

Jason Stanley a filozófia Jacob Urowsky professzora a Yale Egyetemen. A nyelvtudományra és a kognitív tudományokra is építő munkája Noam Chomsky szerint új lendületet adott a politikai filozófiának. 

Stanley társadalmi kérdésekkel foglalkozó írásai rendszeresen jelennek meg a The New York Times, a The Washington Post, a Boston Review és a The Chronicle of Higher Education hasábjain. 

Öt könyv szerzője, amelyek közül a Knowledge and Practical Interests 2007-ben elnyerte az Amerikai Filozófiai Egyesület könyvdíját, a How Propaganda Works pedig 2016-ban az Amerikai Kiadók Egyesületének PROSE-díját filozófia kategóriában. Így működik a fasizmus – a „mi” kontra „ők” politikája című könyvét a most megjelenő magyar kiadással együtt eddig tizennégy nyelvre fordították le. 

https://jason-stanley.com/, https://twitter.com/jasonintrator