hu | fr | en | +
Accéder au menu

Hogyan privatizálták korrupt módon az állami vagyont a lengyelországi Wałbrzych-ban?

Grażyna Durkalec 54 éves mérnök, a Poznan Egyetem Ipari termelési menedzsment szakán dolgozik és a Wałbrzych–i (Alsó-Szilézia, Lengyelország) privatizációellenes polgári kezdeményezés tagja.

JPEG - 37.1 kio
JPEG - 49.2 kio

Wałbrzych (az egykori

Waldenburg

) Alsó-Sziléziában fekszik, és lakossága 120 000 körül van

Városunk Wałbrzych korrupt privatizációjának áldozatai, 756 család nevében szólok Önökhöz. Ezeket a családokat kilakoltatták a lakásaikból, miután a lakásokat a WTBS cégnek illegálisan átadták.

A kilakoltatások minden jogalap nélkül történtek, ugyanis a lakások az egykori állami vállalatok tulajdonában voltak és a lakosok megfizették a bérleti díjat. A vállalatokat bezárták és/vagy privatizálták, a lakásokat pedig illegálisan átadták egy WTBS nevű fiktív társaságnak. Hamis módon olyan tartozásokat könyveltek a lakosok terhére, mint pl. víz- és áramszámlák, felújítási költségek. Aztán az idős, gyakran beteg, mozgássérült embereket brutálisan kidobták a lakásaikból, családokat terrorizálva.

Városunk tanácsa, a bírák, a rendőrök társtettesek voltak: együttműködtek, hogy ezeket a brutális és jogtalan kilakoltatásokat jogilag alátámasszák és erőszakkal végrehajtsák.

Engem és férjemet, Zbyszek Durkalec-et, akik a kilakoltatott családoknak segítünk, többször megfenyegettek – éppen a rendőrség és a bíróságok részéről, akik újra meg újra fiktív vádakkal vádolnak meg bennünket.

Hogy is jött létre ez a helyzet, amikor a béreket rendesen fizető családok százait a lakásaikból egyszerre csak kiutasítottak?

Ebben a korrupt privatizáció a bűnös, ami az 1989-es rendszerváltás utáni tömeges és szervezett lopás során megfosztott vagyonainktól.

Wałbrzych-ban 1989 előtt több mint 100 vállalat működött: szénbányák, kohók, vasipar, textilipar, építőanyagipar, és voltak iskolák, kultúrházak, stadionok, uszodák, stb. A föld 1945-ig németeké volt, és gyakran nem volt telekkönyvi bejegyzés ezekre.

A férjemmel együtt összegyűjtöttük ezeket a dokumentumokat és megvizsgáltuk az érintett tulajdonokat. És mit is tapasztaltunk?

JPEG - 53.8 kio

A feldühödött bérlők magyarázatot követelnek a községi tanácstól 2010 áprilisában. Foto PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI

A lakosság Wałbrzych-ban zajló szervezett kifosztásának lépései a következők voltak:

(1) 1990-ben az összes állami vállalatot egyetlen, privatizálandó állami vállalatba, a ZUG WAMAG-ba vonták össze. Ez a vállalat a vajdaság alá lett szervezve (a mi esetünkben Szilézia alá). A ZUG WAMAG megalapítása után kérdőívet töltöttek ki és azt hamis információkkal töltötték fel. Ezek a kérdőívek a korábbi állami tulajdon jegyzékét képezték volna. A vajdaságnak tudomása volt arról, hogy a kérdőívben hamis információk vannak, pl. az egyik vagy másik vállalatnak olyan földet is bejegyeztek, amik soha nem is tartoztak hozzájuk, vagy új földeket jegyeztek be minden kontroll nélkül. (2) (3) 1993 és 1998 között a Vajdaság bírák és a helyi tanácsok közreműködésével a telekkönyveket tömegesen hamisította meg: új dokumentumokkal a ZUG WAMAG SA számára földrészeket, épületeket, lakott lakásokat írtak jóvá, anélkül, hogy bármilyen kárpótlást fizettek volna. Az első hamisítások után a wałbrzych-i bíróság új telekkönyveket állított ki, amelyekben magánvállalatok szerepeltek tulajdonosként (WTBS, Cersanitt, Ronal, Rewel, Walbrzycher Spezielle Wirtschaftszone Inwestpark, Inwestment Poland 7). A dokumentumok olyannyira hamisak voltak, hogy azokon nem szerepelt azonosító szám sem, vagy a cég székhelye se, azaz a cég jogilag nem is létezett. A magáncégek természetesen semmit nem fizettek ezek után az épületek vagy földrészek után. (4) 1995 után két privatizációs pólust alakítottak ki.

A WTBS pólus

  A wałbrzych-i tanács megalakította a WTBS céget (a WTBS jelentése: „Wałbrzych szociális kiépítésének társasága”). A ZUG WAMAG a WTBS-nek ingyenesen odaadta a hozzá tartozó lakásokat. A városi tanács alapítványt hozott létre, Wałbrzych 2000 néven, aminekfelügyelő bizottságában ők ülnek. A városi tanács úgy döntött, hogy a telekkönyvek meghamisításával a WTBS-hez került lakásokat az alapítvány kezelje. Ilyen módon politikusok váltak egyetlen zloty megfizetése nélkül több ezer olyan lakás tulajdonosává, ahol emberek éltek és fizették a bért! Az érintett emberek erről természetesen semmit nem tudtak. A dokumentumok és a döntések titkosak voltak. Az emberek a lakbéreket a régi, állami és már nem létező vállalatok számláira teljesítették, ahol korábban dolgoztak. Nem is sejtették, hogy a lakbéreket a helyi politikusok teszik zsebre!

A privát cégek pólusa, közöttük a KOPEX, amihez az olyan gazdag oligarchák és helyi politikusok tartoznak, mint Krzysztof Jędrzejewski

  Először a vajdaság, majd a wałbrzych-i bíróságok hoztak olyan döntéseket, amikkel bezárták az állami vállalatokat (gyakran azzal az ürüggyel, hogy ezek a vállalatok a földadót nem fizetik meg), és a földjeiket magáncégeknek adták át. Így a katowice-i bíróság 1993. november 19-én az állami export-import vállalatot, a KOPEX-et magáncéggé alakította át. Ennek a cégnek írta jóvá a bíróság a ZUG WAMAG SA hamis tulajdonait. Így a KOPEX tulajdonosa, Krzystof Jędrzejewski a korábbi wałbrzych-i állami vállalatok tulajdonosa is lett.

JPEG - 43.3 kio

Krzysztof Jędrzejewski (jobbra) és Marian Kostempski, a KOPEX ügyvezetője

 Megállapítottuk, hogy az általunk vizsgált dokumentumokban – többek között a tőzsdei ellenőrző bizottság jelentéseiben – a ZUT WAMAG-ról, a ZUG WAMAG-ról, a Polandinvest-ről, Wałbrzych minden privatizált vállalatáról hamis információk szerepelnek. Ugyanez érvényes a RONAL, REWEL, WALMAG tulajdonaira is. Ezeknek a magánvállalatoknak a tulajdona a wałbrzych-i állami vállalatok nyilvános vagyonaiból származik, és a telekkönyvek manipulációjával, valamint bírósági döntésekkel került hozzájuk. Mindezen cég közös jellemzője, hogy Krzystof Jędrzejewski a legnagyobb tőketulajdonosuk, és valamennyinek a székhelye Wałbrzych különleges gazdasági övezetében van, ahol a községi tanács döntésének köszönhetően egyáltalán nem fizetnek adót.

Meg kell jegyeznünk, hogy a bírók gyakran a helyi politikusok és községi tanácsok tagjaival állnak rokoni kapcsolatban.

Ezek a cégek nem csak a tőzsdén vannak jelen, hanem német és osztrák bankoktól kapnak kölcsönöket is, üzletelnek Oroszországgal, Kazahsztánnal, Németországgal, Szerbiával és Kínával. Néhány politikus meggazdagodott azon, hogy polgártársait hamisított dokumentumokkal kifosztotta. 

JPEG - 138.5 kio

Az állami ipar „aranykorában” épült egyik városrész

Nem szabad elfelejtsük, hogy 1945 és 1989 között Wałbrzych 100 cégében az emberek nem csak dolgoztak és javakat termeltek, hanem gyakran segítettek a vállalati lakások felépítésében, mind munkaerejük, mind pénzük odaáldozásával. És most ugyanezekből a lakásokból, ahol 30 éve élnek, olyan emberek dobják ki őket, akik még csak nem is igazi tulajdonosok! Most, hogy a wałbrzych-i botrány polgári kezdeményezési harcunk nyomán ismertté vált, ezek az illegális „tulajdonosok” még a helyi választásokat is meghamisítják! Wałbrzych most Lengyelország-szerte ismertté vált a nagymértékű korrupt privatizációval és a 2010-es választások meghamisításával.

Mi azonban a polgári kezdeményezésünkben úgy gondoljuk, hogy legalább 1,2 millió ember vált a vállalati lakások illegális privatizációjának áldozatává Lengyelország-szerte, mivel sok lengyel városban van olyan épület, ami a háború után az állami vállalatok tulajdonává vált. Ugyanilyen tulajdonosi mechanizmusok vannak minden bizonnyal Magyarországon, Bulgáriában, Romániában, ahol az emberek a korrupt oligarchia ellen harcolnak. Néhányan meg tudták venni lakásukat – de sokan nem. Ma úgy látjuk, hogy ezek a lakások az oligarchia járadékaiként szolgálnak, miután ez az oligarchia városunkban teljes ipari ágazatokat tett tönkre.

Ez az oligarchia nem csak a termelési eszközöket és a lakásokat rabolta el, hanem az olyan emberek nyugdíjjárulékait és munkáskötvényeit is, mint Barbara Antos, Zbigniew Antos, Bogdan Walczak, Jan Wozniak, Bronislaw Madry és másokét, miközben az egykori állami vállalatok dokumentumait titokban tartják vagy meg is semmisítik.

Az óváros pusztulása

JPEG - 9.9 kio
JPEG - 7.8 kio
JPEG - 57.8 kio

   http://shrinking.ums-riate.fr/icone...   

JPEG - 5.4 kio
JPEG - 5.4 kio

http://shrinking.ums-riate.fr/icone...

JPEG - 25.7 kio
JPEG - 9.9 kio
JPEG - 12.6 kio
JPEG - 26.1 kio

http://shrinking.ums-riate.fr/icone...http://shrinking.ums-riate.fr/icone...        http://shrinking.ums-riate.fr/icone...

Wałbrzych a privatizáció során Európa egyik legszegényebb városa lett

Mivel az illegális kilakoltatások elleni mindennapi harcunkban állandó fenyegetésben élünk, kérjük, segítsenek nekünk a következőkben:

  Segítsenek, ha férjem és én, valamint a wałbrzych-i polgáraktívák tagjai börtönbe kerülnének, mivel a korrupt bíróságok hamis vádakat hoznak fel ellenünk;

  segítsenek, hogy városunk korrupciós problémáját Monika Karbowska(1) segítségével az Európai Parlament elé vihessük;

  segítsenek, hogy filmforgatásunkhoz az ügyvédi díjakat és a vizsgálatok díjait megkaphassuk;

  segítsenek, hogy az egész ügyet az Európai ombudsmanhoz és az Európai Emberjogi Bírósághoz terjeszthessük.

Köszönetet mondunk a következőknek:

  Monika Karbowska-nak,

  ügyvédünknek, Jacek Ludziak-nak,

  a Wałbrzych-i ZUG WAMAG SA lakásbérlői polgári csoportja aktivistáinak,

  Miroslaw Lubinski-nak, az egyetlen helyi képviselőnek, aki segített nekünk,

  a helyi kisvállalkozói csoport aktivistáinak, Jaroslaw Szymanczak úr vezetésével.

Meghívjuk Önöket Wałbrzych-ba, hogy minderről személyesen meggyőződhessenek! 

Forrás: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=10374

Monika Karbowska

német fordítása alapján)

(1) Francia-lengyel antikapitalista és feminista aktivista, az Europäischen Volksuniversität (Európai Népfőiskola) elnöke.

Grażyna Durkalec

Kleinheincz Ferenc (

Megosztás